Ik heb een auto gekocht bij een Bovag bedrijf maar zonder garantie. De prijs was meer dan €9000,- Nu blijk ik een probleem te hebben wat volgens mijn eigen dealer al aanwezig was. (Verborgen gebrek?) Het is een vrij dure reparatie. Wat zijn mijn rec

Vraag gesteld door Flyer op 28 oktober 2015

De auto is een BMW 318i Touring uit 2006. De dynamo maakt bij de eerste start van de dag een beetje geluid maar was me niet opgevallen. Bij een controle bij mijn eigen dealer (Dus niet waar ik hem heb gekocht.) blijkt dat de poelie op de Dynamo kapot is en vast gesmolten zit op de dynamo. (Er zit blijkbaar een vrijloop lager op de poelie die kapot is gegaan en erg heet is geworden.) Nu moet de hele dynamo vervangen worden en niemand heeft een revisie dynamo voor dit model op voorraad. Kosten origineel gemonteerd €850,-. De monteur zegt dat dit probleem al een tijd aanwezig is. (Anders had je o.a. brandlucht moeten ruiken.)
De auto is zonder garantie gekocht bij een Bovag bedrijf. Zij willen niets vergoeden. Wat zijn mijn rechten? M.vr.gr.

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft onlangs een BMW 318i Touring uit 2006 gekocht bij een BOVAG garage. U heeft afgezien van garantie. De dynamo dient vervangen te worden en de kosten hiervoor zijn € 850,-.

Non-conformiteit

Ook als er geen garantie is afgesproken, dan geeft de wet aan dat u als consument redelijke verwachtingen mag hebben van wat u koopt. Dit wordt ook wel het conformiteitsbeginsel genoemd. Deze verwachtingen hangen dan weer af van onder meer het bouwjaar van de auto, het onderhoud, de kilometerstand, het gebrek zelf en wat er bij aankoop is besproken. Hoe ouder de auto, des te minder u mag verwachten.

Onderzoeksplicht

Wanneer u een tweedehands auto koopt, heeft u een vergaande onderzoeksplicht. Hieronder valt bijvoorbeeld het maken van een proefrit. 

Herstel

U dient de verkoper ten eerste de gelegenheid geven het gebrek te herstellen. Als er sprake is van non-conformiteit dan dient de verkoper het gebrek kosteloos te herstellen.

In de wet staat dit als volgt vermeld:

Artikel 7:21 BW

1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:

a. aflevering van het ontbrekende;

b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

Bewijslast

Als u de auto niet langer dan zes maanden geleden heeft gekocht, dan dient de verkoper te bewijzen dat het gebrek door uw schuld is ontstaan. 

Meer lezen over klachten na aankoop