Kan de campinghouder bij sluiting boete geven?

Vraag gesteld door bengel6 op 02 oktober 2018

De camping sluit per 31-12-2018 .
Onze caravan heeft Onroerend Goed eigenschappen ( o.a. vaste uitbouw op stalen fundering , wieltjes niet meer zichtbaar ,tuin en
schuurtje er omheen ) , zodat wellicht als gevolg van natrekking
de campinghouder juridisch eigenaar is geworden.
Als wij het chalet niet weghalen , kan hij ons dan na afloop toch nog een boete geven ?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In vervolg op uw eerdere vraag, bericht ik u als volgt.

Natrekking
Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de eigenaar van de grond ook eigenaar is van de onroerende zaak die op zijn grond staat. Dit heet natrekking. Alles wat roerend is valt hier niet onder.

Vraag is of hier wel sprake is van een onroerende zaak. Het feit dat een kampeermiddel niet meer rijdbaar is, is niet bepalend of een zaak onroerend is.


Verschuldigdheid kosten ondernemer
Doorgaans wordt de wijze waarop u de gehuurde plek moet achterlaten geregeld in de voorwaarden die bij de huurovereenkomst horen. Zijn deze er niet dan zult u in ieder geval al datgene dat u na aanvang van de huur heeft aangebracht op het stuk grond zelf moeten verwijderen.