Is mijn boete uit Italië echt?

Vraag gesteld door Ruth.3 op 29 december 2016

Hallo,

Vorige week kreeg ik een boete binnen van een verkeersovertreding die ik zou zijn begaan afgelopen mei in Italië. De boete ziet er echter niet 'officieel' uit en ik twijfel of ik erop moet reageren. Echter klopt de informatie erop wel zoals mijn naam, adres en ik ben op de plek geweest op de dag van de boete. Ik denk echter niet dat ik de overtreding heb begaan dus wanneer het wel een echte boete zou zijn, is het mijn plan om een bezwaar in te dienen. Maar stap voor stap, dus ik wilde eerst informeren of jullie bekend zijn met boetes uit het Italiaanse stadje Finale Ligure. Hoe kan ik zien of het een officiële boete is?

Groeten Ruth

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen uit Italië en u twijfelt over de echtheid van de boete.

Veelal worden buitenlandse boetes in het Nederlands of Engels vertaald. Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Twijfelt u toch nog over de echtheid let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel u hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe u kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt.

De bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfelt u toch nog, bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd. Vaak kunt u ook op de website van die instantie een en ander controleren.

U kunt uw boete ook aan ons sturen per email: experts@anwb,nl

U schrijft dat u denkt dat u de overtreding ook niet hebt begaan en daarom ook bezwaar wilt maken. Het is verstandig alleen bezwaar aan te tekenen als u kunt bewijzen dat u de overtreding niet hebt begaan. Kunt u dit niet bewijzen dat wijst de prefect of vrederechter uw bezwaar af, uw boete wordt dan verhoogd tot ongeveer het dubbele van het oorspronkelijke bedrag.

Meer informatie over Italiaanse boetes vindt u op onze website.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Wij hebben de boete voor u bekeken. Het betreft geen vervalsing, maar een echte boete.

Voor informatie over bezwaar en inning van boetes uit het buitenland verwijs ik u graag naar onze website.