Garantie auto

Vraag gesteld door fiat 500X op 03 juli 2017

Ik heb 2 november j.l. een nieuwe Fiat geleverd gekregen.
Bij aflevering vertelde de leverend dealer dat hij in december stopte met zijn bedrijf en dealerschappen van Fiat en Nissan. (niet failliet)
Het Fiat dealerschap is uiteindelijke in maart j.l. voortgezet door een andere dealer als nevenvestiging.

Reeds kort na levering ontdekte ik problemen met de software van het infosysteem.
Aangezien de nieuwe dealer begin februari zijn nieuwe vestiging zou starten en het probleem alleen hinderlijk was en niet van directe invloed was op de auto zelf, heb ik afgesproken even te wachten tot de vestiging open was.

Inmiddels blijkt de oplossing van het probleem moeilijker dan gedacht.
Ik ben inmiddels zo'n 5 keer naar de dealer geweest om (software)oplossingen te proberen en zelfs de klantenservice van Fiat Italie heb ik al een keer of 5 aan de lijn gehad.
Het lijkt er inmiddels op dat iedereen het probleem ziet en welwillend is maar het ook niet meer weet.
Ik stel, dat de geleverde auto niet aan mijn verwachtingen voldoet. Men maakt uitgebreid reclame voor het revolutionaire info systeem maar het werkt niet Uiteindelijk heb ik er voor betaald en mijn abonnement op de dat loopt door.

Wie moet ik nu juridisch aansprakelijk stellen als het escaleert?
De leverend dealer?
De behulpzame dealer?
Fiat zelf?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Op 2 november 2016 heeft u uw nieuwe Fiat 500 geleverd gekregen, inclusief de optie 'infosysteem'. Dit infosysteem functioneert vanaf begin af aan niet naar behoren. Nu de dealerschap per maart 2017 door een andere Fiat dealer is overgenomen, vraagt u zich af bij wie u beklag moet doen, wanneer de huidige dealer het software probleem niet kan verhelpen.

U heeft bij aanschaf van uw Fiat 500 gekozen voor het optionele infosysteem. Nu deze optie niet naar verwachting functioneert, mag u verwachten dat de huidigde dealer het probleem verhelpt.

Indien het probleem blijvend niet verholpen kan worden, dan heeft u recht op vervanging - mits technisch realiseerbaar, en daarmee het probleem verholpen is - of anders gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst, ofwel: terugbetaling van de aanschafprijs infosysteem.

Welke partij aanspreken?
Fiat Nederland (importeur): is géén contractspartij;
Verkopende dealer: heeft zijn bedrijfsvoering gestaakt, kunt u derhalve niet meer voor garantieclaim bij terecht;
Huidige dealer: dat is de partij welke u moet aanspreken voor de uitvoering van (fabrieks)garantie.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.