Bezwaar tegen overtreding nieuwe maximum snelheid Frankrijk??

Vraag gesteld door Pietervan op 07 september 2018

Mijn nu net afgeronde reis naar/door Frankrijk liep nogal met een domper af, bleek bij thuiskomst.
In mijn brievenbus vond ik een boete voor een overtreding van de maximum snelheid op een departementale weg die ik inderdaad gereden had. Tot mijn aanvankelijke verbazing wordt aangegeven dat ik met 92 km/u, ruim 10 km/u te snel reed. Inmiddels ben ik er achter dat de maximum snelheid op D-wegen onlangs verlaagd is. Maar ik was me dus echt van geen kwaad bewust.
Nu vraag ik me af of niet meer Nederlanders (& andere buitenlanders) hier tegenaan lopen en of bezwaar maken zin heeft. Uit principe zou ik dit wel willen doen, maar begrijp dat dan het risico is dat ik als ik ongelijk krijg de forfaitaire boete + 10% moet betalen (bijna 2 keer zoveel).
Maak ik toch kans als ik bezwaar maak? Ik meen iig dat ik te weinig geïnformeerd ben: ik heb de maximumsnelheidsverlaging nergens aangekondigd gezien ook niet bij een reis door Frankrijk dit voorjaar en vind het opmerkelijk dat je dit als buitenlander maar toevallig in de krant/het nieuws moet hebben gezien.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een snelheidsboete ontvangen (92 km/u waar 80 km/u toegestaan is). Nu de de maximumsnelheid op o.a. departementale wegen in Frankrijk per 1 juli jl. gewijzigd is naar 80 km/u, vraagt u zich af of bezwaar maken zinvol is.

Soortgelijke vraag is hier eerder beantwoord. Gemakshalve verwijs ik u naar een van deze antwoorden.

Verder merk ik op dat bezwaar in desbetreffend geval weinig zinvol is, zeker nu u - na correctie 12 km/u de maximumsnelheid heeft overtreden, derhalve niet 10 km/u.

Voor desbetreffende boete maakt het overigens geen verschil of u 2 km/u of 12 km/u de maximum snelheid heeft overschreden. Boetebedrag voor overschrijding maximumsnelheid bedraagt hetzelfde bedrag of u nu 1km/u of 20 km/u te hard heeft gereden. Zie hiervoor onze indicatie boetebedragen voor Frankrijk op onze website.