auto bekrast

Vraag gesteld door rfe op 15 oktober 2017

Mijn auto is duidelijk moedwillig bekrast. Heb wel een sterk vermoeden wie/waar/wanneer maar geen 100% zekerheid.

Heeft aangifte doen zin?
Wat is de gebruikelijke manier van afhandelen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw auto is bekrast. U heeft een sterk vermoeden wie hiervoor verantwoordelijk is. U vraagt zich af of aangifte wel zinvol is.


Uitgangspunt bij schade is; een ieder draagt zijn eigen schade, totdat men kan bewijzen dat een andere hier aansprakelijk voor is.

Nu er sprake is van vandalisme, raad ik u ten zeerste aan hiervan aangifte te doen. Indien de dader in de kraag wordt gevat, waarbij hij/zij schuld erkent, dan kunt u zich voegen in de strafzaak (bij veroordeling van de dader, kan de rechter tevens de dader veroordelen tot betaling van uw schade).