Wat is juiste procedure bij vergoeding schade door gebrekkig product tijdens fabrieksgarantie

Vraag gesteld door RAM_I op 14 juli 2016

Ik heb een VW golf 7 met panorama schuifdak waarvan het rubber dat rondom het schuifdak zit hele gekke schade vertoond. Het lijkt er sterk op dat het rubber als het ware aan het verkrummelen is (erosie) omdat er nu al 6 duidelijke schadeplekken op zitten die elk verschillen in gradatie van schade: van een compleet gat in het rubber tot aan een beginnend scheurtje en loslating van piepkleine deeltjes die op meerdere plekken te zien is. De dealer wilde eerst niks doen, na aandringen stuurde de importeur een Dekra expert (moest ik eerst zelf betalen maar weigerde ik dus toen op kosten van Pon) die concludeerde dat de schade ontstaan moet zijn door 'van buitenaf komend onheil' . Dat is kennelijk de geheime formule van de fabrikant om onder productaansprakelijkheid uit te komen. Nu wil ik de dealer aansprakelijk stellen om toch de schade te verhalen. Het zou € 810 kosten om dit rubber te vervangen omdat dit een onderdeel is van het glazen dak rondom het schuifdak zelf. Wat is hierin de juiste procedure? Ik heb zelf al een brief opgesteld en hele goede foto's gemaakt van de schade en de expert heeft ook aantoonbaar niet goed gekeken omdat hij minder schadeplekken heeft opgemerkt dan dat er werkelijk zijn.
De schade is ontstaan binnen 2 jaar en valt dus nog onder de fabrieksgarantietermijn van 2 jaar.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil met uw dealer ter zake de rubbers van het panoramisch schuifdak van uw Golf 7 (fabrieksgarantie nog van toepassing). De door PON (importeur VW) ingeschakelde expert van DEKRA oordeelde dat rubbers zijn aangetast door van buitenaf onheil. U bent het niet eens met deze uitkomst en vraagt zich af hoe nu verder te handelen.

Nu de door PON ingeschakelde expert van oordeel is dat het gebrek aan de rubbers veroorzaakt is door van buitenaf onheil, is het aan u om het tegendeel te bewijzen middels een contra expertise door bijvoorbeeld CED. Bericht de dealer over de voorgenomen contra expertise en geef aan dat u de kosten van de contra expertise - indien u in het gelijk zal worden gesteld - op hem zal verhalen.

Voor meer informatie over klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.