Verwijderen huisje op camping

Vraag gesteld door Joecom op 06 maart 2018

Mijn moeder is opgenomen in een verzorgingstehuis. Ze woonde in een huisje op de camping dat niet van haar was, maar van de eigenaar van de camping. De camping is verkocht en de nieuwe eigenaar wil dat zij het huisje afbreekt op haar kosten. Ze zijn niet aangesloten bij Recron. Ik lees dat de wet bepaalt dat alles wat op iemands land staat, automatisch zijn eigendom is. Dus is de nieuwe eigenaar ook eigenaar van het huisje?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw moeder woonde op een huisje op een camping. Zij woont daar nu niet meer en moet van de campingeigenaar het huisje verwijderen. U vraagt of het huisje verwijdert moet worden of niet.


Het klopt dat er sprake kan zijn van natrekking. Dat houdt in dat de eigenaar van de grond juridisch eigenaar is van het huisje. Uw moeder is wel economisch eigenaar. Zij is de bezitter, gebruikt en bewoond het huisje. Zij huurt alleen de grond.

De wet regelt niet specifiek iets over deze situaties. De voorwaarden die van toepassing zijn zullen hier de doorslag moeten geven.

Het is in de branche gebruikelijk dat bij het opzeggen van de huur van de grond deze grond leeg wordt opgeleverd. Dat is alleen anders als de grondeigenaar daar mee instemt. In de Recron voorwaarden staat dit bijvoorbeeld specifiek genoemd. In dit geval is het geen Recron Camping, maar er wordt wel gekeken naar wat in deze situatie gebruikelijk is en de voorwaarden van deze camping zelf. Algemene voorwaarden zoals van de Recron kunnen daarin meewegen.

Laat uw moeder het huisje staan, dan levert zij de grond niet leeg op. De campingeigenaar kan in dat geval het huisje laten verwijderen en de kosten verhalen. Als uw moeder deze niet vergoed, dan kan de rechter er aan te pas komen. Wij kunnen niet vooruitlopen op de uitkomst hiervan. Wel achten wij de kans aanzienlijk dat een rechter aansluiting zoekt bij wat gebruikelijk is. Verwijderen dus. Ik raad u dan ook aan met de eigenaar van de camping een gesprek aan te gaan. Wellicht is het mogelijk de kosten te delen?

Meer informatie over rechten op de camping vindt u op onze website.