Verkeerboete in Belgie

Vraag gesteld door FamDeJ op 01 februari 2017

Op 1 januari reden we 's ochtends door België op de A14/E17 richting Lille. Een bijna lege weg (nieuwjaarsochtend). Ik reed rustig (ongeveer 110 à 115 km/u) op een stuk waar je 120 km/u mag rijden. Ik herinner me wel een bordje 90 km/u te hebben waargenomen, maar omdat het nogal atypisch was in de verkeerssituatie (geen zichtbare redenen om acuut te anticiperen, daarom weet ik het nog), heb ik weliswaar mijn voet van het gas gehaald, maar niet onmiddellijk afgeremd. Nog geen twee kilometer later stond weer een bordje 120 km/u en heb ik de snelheid weer verhoogd. Dit bevestigde mijn indruk dat het ging om een bordje wat per abuis was blijven staan vanwege eerdere activiteiten (bv. wegwerkzaamheden).

Tot mijn verbazing kreeg ik onlangs een verkeersboete voor het overtreden van de maximum snelheid met 19 km/u, d.w.z. ik reed -gecorrigeerd- 109 km/u op een plek waar je 90 km/u mag rijden op een autoweg waar verder 120 km/u geldt.

De rede waarom ik deze vraag stel en niet gewoon ‘sportief’ de boete betaal, is dat deze hele situatie mij nogal gekunsteld overkomt, dat wil zeggen als een opgezette verkeersval om argeloze (buitenlandse?) automobilisten te verrassen en te bekeuren. In Nederland is het uitlokken van overtredingen verboden, niet alleen wettelijk, maar het past ook niet in de sfeer waarop burgers en gezag met elkaar om gaan.

Mijn vraag is of het zin heeft om, gezien de indruk van opzettelijke uitlokking, om niet te zeggen kinderachtigheid, in beroep te gaan tegen deze overtreding. Wellicht is hierover al de nodige jurisprudentie dan wel een breder dossier van gelijksoortige zaken die collectief behandeld (kunnen) worden.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een snelheidsovertreding in België begaan, hierover heeft u een boete ontvangen. Op een traject van 2 km gold er een snelheidsbeperking van 90 km/u, zonder enige aanleidng van wegwerkzaamheden etc. Hoewel u het bord met de snelheidsbeperking heeft waargenomen, heeft u zich desondanks niet aan de maximum snelheid gehouden. U vraagt zich af - nu de snelheidsbeperking naar uw mening nodeloos bleek - of het zinvol is tegen de opgelegde boete bezwaar aan te tekenen.

Men dient te allen tijde te houden aan de laagst aangegeven maaximum snelheid. In desbetreffende geval was datt 90 km/u. Het is niet aan de bestuurder van een motorvoertuig om de nut/noodzaak hiervan zelf in te vullen, om vervolgens naar eigen inzicht een passende snelheid te voeren.

Ik raad u af tegen deze opgelegde snelheidsboete bezwaar aan te tekenen.

Meer informatie over verkeersboetes uit België vindt u op onze website.