Schade aan transit bus

Vraag gesteld door te veel schade claimen op 19 augustus 2017

De hulp van mijn zoon heeft schade veroorzaakt. Mijn zoon draait voor de kosten op want het was zijn idee de hulp zonder rijbewijs op een shovel te laten rijden. De oude bus was ttl. Waarde van de bus 6 á 7 duizend euro. Nu claimt deze man zijn verzekering 17.450 euro voor de bus plus de kosten voor vervangend vervoer e.d. Die rekening komt later nog. Hoe kun je 17.450 euro schade veroorzaken aan iets wat, laten we royaal zijn; 8000 euro waard is? Lijkt me een geval van; we gaan plukken... Hoe vechten we dit aan?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Uw zoon heeft een shovel. Zijn hulp, die niet over een rijbewijs beschikt, heeft op de shovel gereden en schade veroorzaakt aan het voertuig (busje) van een ander. De verzekering van deze persoon claimt € 17.450. U betwist deze kosten, omdat het om een oude bus ging. U vraagt zich af wat nu te doen.

WAM-verzekering of rechtsbijstandsverzekering
Indien de shovel volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigenverzekering (WAM) is verzekerd, adviseer ik uw zoon contact op de nemen met zijn verzekeraar. Over het algemeen zal de verzekeraar dan een expert benoemen die de schade van de eigenaar van het busje zal vaststellen. De schade zal vervolgens aan de eigenaar van het busje worden uitgekeerd. Aangezien de bestuurder van de shovel niet beschikte over een rijbewijs, is de kans dan groot dat de verzekeraar de uitgekeerde schade dan vervolgens op uw zoon zal verhalen.

Is er geen WAM-verzekering is, dan is er mogelijk een rechtsbijstandsverzekering. Neem in dat geval contact op met die verzekeraar met het verzoek u bij te staan in deze kwestie.

Expert benoemen
Is er helemaal geen verzekering, dan kunt u de verzekeraar van de tegenpartij benaderen en vragen naar een onderbouwing van de schade, en eventueel voorstellen dat er een onafhankelijk expert wordt ingeschakeld (bijvoorbeeld CED bergweg of DEKRA).

Meer lezen over verzekeringen na een aanrijding en rechtsbijstandsverzekering