Milieusticker Frankrijk

Vraag gesteld door Doorwerth op 19 maart 2018

Als het zo doorgaat heb je binnen afzienbare tijd de hele voorruit vol milieustickers geplakt.
Duitsland, Frankrijk, Italië, België zal ook wel volgen. En tot overmaat van ramp voor elke Nederlandse stad een.
Waar blijft de Europese wetgeving?
Hoe gek wil je het hebben?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U verbaast zich over de diverse soort milieumaatregelen in Europa en Nederland en vraagt zich af waar de Europese wetgeving blijft.

Wij zijn het met u eens dat het onwenselijk is dat er een lappendeken aan verschillende milieumaatregelen is. De ANWB pleit nationaal en internationaal voor harmonisering van milieuzones. Daarbij zal één uniform verkeersbord, wederzijdse erkenning van vergunning/vignetten en het wegnemen van administratieve drempels voorop staan. Dit zal worden opgepakt met de FIA (overkoepelende autoclub), zusterclubs en internationale ngo’s als Polis.

Meer informatie over wat de ANWB aan de met betrekking tot de milieumaatregelen en informatie over milieustickers en milieuzones in Europa vindt u op onze website.