Heeft mijn beroepschrift kans van slagen?

Vraag gesteld door middendorp op 02 september 2015

parkeerboete ontvangen, bezwaar afgewezen, nu wil ik een beroepschrift instellen. Ik ben enige van alle parkeerders bij ons in de straat die een boete krijgt voor parkeren met 2 wielen op een smalle stoep die niet door voetgangers wordt gebruikt. Heeft mijn beroep dan succes?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft bezwaar gemaakt tegen een parkeerboete, maar uw bezwaarschrift is ongegrond verklaard. U vraagt of een beroepsprocedure slagingskans heeft. 

Als niet is aangegeven dat parkeren met twee wielen op de stoep toegestaan is, kunt u hiervoor bekeurd worden. Dat andere bewoners de auto ook gedeeltelijk op de stoep parkeren maakt dit niet anders. Het zou kunnen zijn dat anderen een ontheffing hebben verkregen. Ik verwacht dan ook niet dat een beroepsprocedure slagingskans heeft, maar u kunt dit natuurlijk proberen.