Boete betalen tol M3 Hongarije

Vraag gesteld door Lujza op 19 oktober 2016

Te laat Vignette voor de M3 gekocht, in Hongarije. Dus boete en de aangetekende brief via EPC Hungary KFT nog niet betaald. Weer een brief (aanmaning, niet aangetekend), nu viermaal het bedrag.
Boete was eerst 50,33 euro + 30,45 a.k. = 80,78 euro. Bij de aanmaning werd het 201,32 euro + 60,90 a.k = 262,22 euro.

Vraag: valt de Tol-autobaan onder de euro afspraak en is dit een verkeersovertreding? Wat te doen, de eerste aanmaning betalen of helemaal niet? Is er risico bij aanhouding bij de volgende vacantie in Hongarije. Moet je dan alleen de boete betalen of alle aanmaningen?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft te laat een tolvignet gekocht in Hongarije en een boete ontvangen, deze heeft u niet betaald en nu heeft u een aanmaning ontvangen.

Dit wordt niet gezien als verkeersovertreding en tol valt niet onder het Europees kaderbesluit, maar er kunnen mogelijk wel andere middelen ingezet worden om de boete uiteindelijk bij u te innen.

Bij een volgend bezoek in Hongarije kan u inderdaad staande worden gehouden en gedwongen worden de boete te betalen. In dat geval moet u ook alle verhogingen betalen.

Mijn advies is dan ook het openstaande bedrag te voldoen om verdere problemen te voorkomen.

Meer informatie over tol in Hongarije vindt u op onze Landeninformatie.