Wat te doen bij een geïmporteerde auto uit Duitsland die behoorlijke waterschade blijkt opgelopen?

Vraag gesteld door Josette van den Hoek op 15 maart 2017

Mijn zoon heeft een auto geïmporteerd via een ( gerenommeerd ) bemiddelingsbedrijf en na alle checks vooral gedaan te hebben blijkt de auto nu behoorlijke waterschade te hebben opgelopen met als gevolg een dure reparatie. Het verkopende bedrijf geeft niet thuis en verklaart het nu ons probleem.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw zoon heeft via een bemiddelingsbbedrijf een auto gekocht in Duitsland. Ondanks grondig onderzoek blijkt de auto waterschade te hebben gehad, waardoor een dure reparatie zich nu aandient. Het bemiddelingsbedrijf geeft niet thuis. U vraagt zich af hoe nu verder te handelen.

Wanneer er zich na levering van de auto één of meerdere gebreken openbaren, dan dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek of gebreken te herstellen.

Vraag is nu wie op de koopovereenkomst wordt aangemerkt als verkoper. Voorts ben ik benieuwd of/hoe de bemiddelaar zijn aansprakelijkheid heeft geregeld, en of de bemiddelaar een geschillenregeling kent.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.