verkeerboetes gestolen auto portugal

Vraag gesteld door berendh op 04 juni 2018

Wij hebben in 2016 een auto gehuurd via rentalcar.com. Deze is 2 dagen gestolen nu krijgen we sinds een maand allemaal boetes binnen van nadat de auto gestolen zelfs nadat de huur periode om was. rentalcar geeft aan niks te kunnen doen omdat ze vanwege de privacy regelgeving ze er zich niet mee mogen bemoeien. Zij hebben alleen bemiddeld de auto hebben we gehuurd bij Guerin, een Portugese verhuurder. Hoe nu verder? Ik heb weinig vertrouwen dat het gaat lukken als ik zelf met de Portugese politie en of Guerin ga onderhandelen.
Groet,

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft verkeersboetes uit Portugal ontvangen voor overtredingen, welke niet door u begaan zijn. De verkeersovertredingen stammen immers uit de pende dat uw huurauto ontvreemd is geweest en zelfs van buiten de huurperiode. Nu de verhuurder haar handen ervan heeft afgetrokken, vraagt u zich af hoe nu te handelen.

ECC
Mijns inziens had de verhuurder de autoriteiten toch kunnen informeren over de diefstal van de auto tijdens uw huurperiode. Dit geldt evenzo voor de opgelegde verkeersboetes begaan na uw huurperiode.

Adviseer u contact op te nemen met het Europees Consumenten Centrum (ECC;voor grensoverschrijdende geschillen) nu de verhuurder u in de kou laat staan.

Bezwaar
Een andere mogelijkheid is contact op te nemen met de autoriteiten in Portugal, waarbij u de huurovereenkomst en het Proces-verbaal overlegt, teneinde aan te tonen dat u niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de overtredingen buiten de huurperiode, als gedurende de huurperiode dat de auto ontvreemd is geweest.