Klachten naar aankoop van een auto

Vraag gesteld door RianneB op 11 augustus 2015

Vraag

Klachten naar aankoop van een auto.

Wij hebben in April een Audi A3 gekocht, eigenlijk sinds twee maanden alleen maar problemen.
De auto vertoont de volgende gebreken:
• Kofferbak slot werkt niet naar behoren, het slot of computer aansturing is kapot waardoor kofferbak onbruikbaar is.
• Verlichting is niet meer uit te schakelen, ook niet bij schakelaar op stand 0.
• Radio werkt niet na behoren, volume knop kapot en slecht ontvangst
• Achterbank is beschadigd bij de garage doormiddel van een scherp voorwerp.
• De auto start slecht, trekt ergens valse lucht, loopt op drie cilinders in het begin rookt hij ontzettend veel blauwe rook door slechte ontbranding.
• Storingen in de auto die gewist moeten worden.
• Regensensor werkt ook niet meer naar behoren.
• Raam aan bestuurders kant weigert met momenten om dicht te gaan.

Garagehouder heeft toegezegd problemen op te lossen, alleen tijdens zijn vakantie zijn wij door zijn personeel onfatsoenlijk behandeld, omdat ik dagelijks een auto nodig heb, zijn wij genoodzaakt geweest om hem te laten repareren bij een andere garage dit omdat personeel van die garagehouder ons niet wilde helpen, meerdere malen contact gezocht met garagehouder, geen contact kunnen krijgen.

Wat wij willen is onze gemaakte kosten om de garage houder verhalen.

Pakket model brieven al gevonden op jullie website. Alleen is onze vraag, wat houd de koopovereenkomst in, is dit mondeling of schriftelijk? We zijn al genoodzaakt geweest om reparatie te doen aan onze auto, wat kunnen wij nog meer doen dan alleen een brief sturen en wat moeten wij hier in vermelden? Geen Bovag garage.

Groeten Rianne Bos

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft in april een Audi A3 gekocht, welke diverse gebreken blijkt te hebben. U vraagt wat de koopovereenkomst inhoudt.

De afspraken omtrent de verkoop en koop van een auto worden in de meeste gevallen in een schriftelijke koopovereenkomst opgenomen. Dit is echter niet vereist voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst. Volgens de wet is een dergelijke overeenkomst namelijk vormvrij. Dat betekent dat ook een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig is. De koopovereenkomst kan dus in beide gevallen tot stand komen.

Indien er geen garantie is overeengekomen, dan kunt u een beroep doen op de wettelijke regeling van non-conformiteit. Volgens de wet mag u in ieder geval verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor normaal en veilig gebruik nodig zijn. Factoren die bepalend zijn voor wat men mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar de auto is gekocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

Juridisch gezien dient u in eerste instantie de verkoper de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen. U kunt niet zomaar de reparaties laten uitvoeren bij een andere garage en de kosten verhalen op de verkoper.  Dit kan alleen als u de verkoper wel de mogelijkheid heeft geboden het gebrek te verhelpen, maar deze hier geen gehoor aan heeft gegeven. U dient de verkoper dan ook ten eerste schriftelijk in gebreke te stellen.***

Reactie van RianneB :

We hebben meerder malen contact gezocht met garage gehad. We werden niet geholpen en daarom hebben wij een andere garage gezocht om er voor te zorgen dat de auto weer zou gaan doen.***

Reactie van David Sjoer:

Omdat de betreffende garage niet BOVAG aangesloten is, kunt u het geschil niet aanhangig maken bij de Geschillencommissie. U kunt de door u genoemde brief versturen, maar als de garage niet reageert of weigert dan heeft u enkel de optie een juridische procedure te starten. Mogelijk heeft u een rechtsbijstandsverzekering die u kunt inschakelen.