Aanrijding bij afslag

Vraag gesteld door NelV op 05 september 2017

In Zweden heb ik een aanrijding gehad. De situatie was als volgt: een rustige landweg (voorrangsweg), zonder middenstrepen, we naderden een afslag naar links en wilden afslaan. Spiegel gekeken, richting aangegeven en voor zover mogelijk tegen de middenas van de weg aan gaan rijden en snelheid vermindert. Nog voor de afslag worden we linksachter (expert zegt op 7 uur) geraakt door de achteropkomende auto. Die heeft schade rechtsvoor. We reden niet hard, maximum was daar 70, en zoals gezegd, we minderden snelheid voor de afslag. Tegenpartij reed door tot ver na de afslag (misschien te hard, maar dat weet ik niet). Verzekering van tegenpartij beroept zich op het feit dat ik aan het afslaan was en hun aan het inhalen, wat daar toegestaan is. Maar zoals geschreven, ik had de bocht nog niet ingezet. Mijn rechtsbijstandsverzekering had de tegenpartij eerst aansprakelijk gesteld maar sluit nu het dossier omdat verweer niet mogelijk zou zijn. Ik vind dat heel krom en het druist tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in. Maar heb ik daar misschien juridisch ook gelijk in? Of is het echt een hopeloze zaak? Volgens de rechtsbijstand moet ik bewijzen dat zij fout zat. Ik vind dat zij veel te veel op de stoel van de tegenpartij gaan zitten in plaats van mij te vertegenwoordigen. De tegenpartij heeft mij (mijn verzekering) inmiddels ook aansprakelijk gesteld en dat loopt nog.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in Zweden betrokken geweest bij een aanrijding, waarbij u had voorgesorteerd om linksaf te slaan en de wederpartij die op dat moment links wilde inhalen. Uw rechtsbijstand stelt niets voor u te kunnen betekenen en heeft het dossier gesloten. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Uit de door u opgegeven informatie kan er niet direct gesteld worden, wie, en voor welke gedeelte de partijen aansprakelijk is.

Uitgangspunt bij schade is dat een ieder zijn schade draagt, totdat men kan aantonen dat een andere partij hiervoor aansprakelijk is. Indien u stelt dat de wederpartij aansprakelijk is, dan dient u dit te kunnen bewijzen. Dit geldt evenzo voor de wederpartij.

Gedeelde aansprakelijkheid
Na een aanrijding waarbij beide partijen bijzondere manoeuvre uitvoerde, zijn de betrokken partijen meestal deels aansprakelijk.

Geschillenregeling
Indien u zich niet kunt vinden in het standpunt van uw rechtsbijstandverzekeraar, kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Hierbij zal een onafhankelijke advocaat/jurist de zaak op haalbaarheid mogen toetsen. Indien de advocaat/jurist de mening is toegedaan dat er wel degelijk een redekijke kans op succes is te verwachten, mogen deze de zaak voor u in behandeling nemen, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar.

Meer informatie over aanrijding in het buitenland vindt u op onze website.