wat is de verjaringstermijn van een camper met teruggedraaide km stand

Vraag gesteld door brmsweinto op 18 augustus 2016

5 en een half jaar geleden gekocht in goed vertrouwen bij een erkend bedrijf nu blijkt dat er is geknoeid met de km teller volgens o.a.RDW rapport .
Wat kan ik doen ?

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft 5½ jaar geleden een camper gekocht. Nu blijkt dat er met de kilometerteller is geknoeid. U vraagt zich af of een vordering nog niet is verjaard.

Dwaling
In principe is een beroep op dwaling mogelijk in geval van een teruggedraaide kilometerteller. Een professionele verkoper garandeert stilzwijgend de juistheid van de kilometerstand. Dit is anders als de verkoper heeft meegedeeld dat hij niet kan instaan voor de juistheid ervan. In dat geval moet de koper onderzoek doen naar de juistheid van de stand.

Verjaring
Een beroep op dwaling verjaart 3 jaar na ontdekking van de onjuiste kilometerstand. U kunt dus terug naar de verkoper om de koop te vernietigen. Dit moet schriftelijk en bij voorkeur per aangetekende post.

Gevolgen van vernietiging
Wanneer u de koopovereenkomst vernietigt, moet u de camper teruggeven en krijgt u de koopprijs terug. In uw geval kan het zijn dat u desondanks toch een vergoeding voor het gebruik moet betalen. U heeft immers 5½ jaar gebruik gemaakt van de camper.

Daarnaast moet u aantonen bij welke kilometerstand u de camper heeft gekocht.

Meer informatie over dwaling en teruggedraaide kilometerstand vindt u op onze website.