Verkeersboete Belgie

Vraag gesteld door OlafR op 23 oktober 2017

Ik heb een brief van de Belgische Federale Politie thuis gekregen over een auto die op mijn naam staat. De brief is gedateerd op 3 oktober, op de envelop staat een frankeerstempel met 18 oktober 2017. De brief stelt dat met de auto gecorrigeerd 4 km te hard is gereden , gemeten via trajectcontrole. Er zit een vragenformulier bij.

Mag dit zo maar ? Kennelijk zijn ze ergens aan mijn adres gekomen. Vroeger mocht dat niet in België, dacht ik. Hoe zit dat nu ? Verder vraag ik mij af of het verstandig is dit formulier, "antwoordformulier bij verkeersinbreuk" in te vullen en zo ja hoe.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een brief ontvangen van de Belgische Federale Politie. Daarin wordt aangegeven dat er met uw auto na correctie 4 km te hard is gereden na meting via een trajectcontrole. U moet daarbij een vragenformulier invullen. U vraagt zich af of het verstandig is om dat formulier in te vullen.

U moet het formulier inderdaad invullen en terugsturen. Alleen als u kunt bewijzen dat u de snelheidsovertreding niet heeft begaan, heeft het zin de fout niet te erkennen. Anders dient u de eerste vraag: ‘Erkent u deze inbreuk te hebben begaan’ met ‘ja’ te beantwoorden.

Indien u de vraag `Bent u bereid een minnelijke schikking te aanvaarden` met 'ja' beantwoordt, dan zal de zaak worden afgedaan met een boete. U hoeft dan niet te verschijnen voor het gerecht te België. Als u de zaak wel voor het gerecht komt, loopt u het risico dat de boete hoger uitvalt.

De vraag `Bent u van oordeel dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten` dient u met 'nee' te beantwoorden, tenzij er sprake is van een hoogst uitzonderlijke omstandigheid, waardoor u de maximum toegestane snelheid heeft moeten overschrijden.

Na retourzending van de formulieren ontvangt u de boete (‘minnelijke schikking’). Indien u de boete niet betaalt, is het CJIB op grond van Europese wetgeving bevoegd de boete te innen.

Op onze website vindt u meer informatie over boetes uit België.