op 13-08-2011 ben ik volgens de politie van Firenze Italie een verkeersluwe zone ingereden (art.7)

Vraag gesteld door ronmar op 24 augustus 2016

Pas op 30-08-2012 meer dan 360 dagen na de overtreding kreeg ik hierover bericht. Dit is meer dan 360 dagen nadat de overtreding is begaan. Pas op 18-04-2016 bijna 4 jaar later krijg ik een aanmaning tot betaling. Ik heb op jullie website gezien dat een bekeuring wettelijk binnen 360 dagen bij ons gemeld moet zijn vanaf de datum dat de politie ons had kunnen achterhalen. Mijns inziens staat het kenteken gewoon in Nederland geregistreerd bij e RDW en was 1 telefoontje vanuit Firenze met de RDW in Nederland genoeg geweest om mijn gegevens te achterhalen. ik begrijp dan ook niet dat de politie aangeeft pas op 23-04-2012 de indentietijd van de bestuurder heeft kunnen achterhalen. dit is dus bijna 8 maanden na de overtreding.

Wij hebben hierop een brief geschreven en zij houden vast aan et feit dat ze de bekeuring mogen opleggen binnen 360 dagen nadat de identiteid van de bestuurder bij hun bekend is. kortom: zij hebben alle tijd om de identieteid te achterhalen? ik ben dan wel benieuwd wat zij eraan hebben gedaan om dit vlot te laten verlopen.

Kunt u mij hierbij helpen? alvast bedankt voor de moeite

met vriendelijke groet,
Ronmar

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Op 13 augustus 2011 heeft u een verkeersovertreding begaan in Florence (Italië). Op 30 augustus 2012 heeft u pas de boete ontvangen. Uw bezwaar op verjaring (360 dagen) is afgewezen. Op 18 april 2016 heeft u een aanmaning ontvangen. U vraagt zich specifiek af of een termijn voor vaststellen overtreder van 8 maanden wel toelaatbaar is.

Een termijn van 8 maanden om de NAW gegevens van de overtreder vast te stellen is inderdaad lang, te meer daar het in casu niet om een huurauto gaat, maar om uw eigen auto. Normaliter ligt de vaststellingsdatum binnen enkele maanden na datum overtreding.

Indien de vaststellingsdatum rond voornoemde datum zou hebben plaatsgevonden, dan had de boete uiterlijk op 13 oktober 2012 door u ontvangen moeten zijn op straffe van verval door verjaring.

Uiteraard staat het u vrij (nogmaals) officieel bezwaar aan te tekenen tegen deze boete om vervolgens een juridische procedure aanhangig te maken (waarvoor een advocaat voor benodigd is). Maar onze ervaring leert dat de kosten van een dergelijke procedure niet opwegen tegen de baten..

Ik vrees dat u uiteindelijk toch aan het kortste eind zal trekken. Kortom; betaal de boete om hoog oplopende kosten te vermijden.