is Italiaanse verkeersboete echt

Vraag gesteld door Nachtfietser op 31 oktober 2017

heb italiaanse boete ontvangen hoe kan ik zien of die echt is

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen en wilt weten of deze echt is.

Buitenlandse boetes worden vaak in (slecht) Nederlands vertaald, waardoor mensen aan de echtheid twijfelen. Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Twijfelt u over de echtheid let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel u hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of u administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe u kunt betalen wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt

De bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfelt u toch nog, bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd. U kunt ook op de website van die instantie een en ander controleren.

Meer informatie over buitenlandse boetes vindt u op onze website.