heeft een nederlands kentekenbewijs met vermelding Milieuklasse Euro5 motor rechtskracht in oostenrijk?

Vraag gesteld door Max en Wil op 04 oktober 2016

heb in Oostenrijk een 3 tal bekeuringen opgelopen omdat men mijn GO-box ,zonder opgaaf, maar afgewaardeerd hebben naar een Euro 1 Go-BOX

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een aantal boetes opgelopen in Oostenrijk vanwege afwaardering van uw GO-box naar emissieklasse EURO1. U vraagt zich af of een Nederlands kentekenbewijs met vermelding emissieklasse Euro5 motor ook rechtskracht heeft in Oostenrijk.

Inmiddels heeft mijn collega David Sjoer u uitvoering per mail geïnformeerd. Mijn collega heeft u onder andere bericht dat voor emissieklasse EURO 4 of EURO 5 een kopie van kentekenbewijs dient te overleggen aan desbetreffende instantie.

Bewijstermijn
ASFINAG moet de documenten om de EURO-emissieklasse te bewijzen ontvangen binnen 28 kalenderdagen na het opslaan van de EURO-emissieklasse op de GO-Box.