Verzoek Politie Duitsland over ongeval in Nederland

Vraag gesteld door Alldarker op 24 oktober 2018

Geachte experts,

Ik werd onlangs verrast door een brief uit Duitsland van de politie in Kleve. In deze brief (Zeugenanhörung zur Fahrerfeststellung), opgesteld in het Duits en vergezeld van diverse formulieren, werd gesteld dat ze wilde weten wie de bestuurder was van mijn auto, omdat deze betrokken zou zijn bij een ongeval in Nederland(!) (in mijn eigen straat) met een Duitse auto.
Er stond behalve een locatie, datum en tijd en betrokken auto's geen nadere informatie in de brief over de aard van het ongeval of schade. Ik vermoed dat men mij aansprekelijk wil stellen voor een vermeende schade aan de Duitse auto terwijl deze geparkeerd stond, gelet op de datum en tijd. Ik heb mijn auto op die datum inderdaad ook geparkeerd in de (drukke) straat. Echter, op het genoemde tijdstip was ik al thuis, mijn auto heeft geen schade, niemand heeft mij aangesproken op een aanrijding, ik heb geen briefje o.i.d. op mijn auto gevonden en ook heeft niemand bij mij aangebeld, hoewel ik vlakbij de geparkeerde auto woon. Ook heeft de Nederlandse politie geen contact met mij opgenomen naar aanleiding van een bij hen gemeld incident.
Blijkbaar heeft een Duitse bezoeker een dag na de genoemde datum in Duitsland een aangifte tegen mij gedaan, over een incident dat in Nederland plaats zou hebben gevonden, en waarvan verder geen bewijs is geleverd dat er schade is of dat ik betrokken was.
Ik vind deze gang van zaken erg merkwaardig. Waarom is er niet in Nederland aangifte gedaan, als er daadwerkelijk sprake zou zijn van schade? Ik vraag me af in hoeverre ik een reactie moet geven op het Duitse verzoek.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een brief van de Duitse politie ontvangen over het vermeend veroorzaken van schade met uw auto aan een Duits gekentekende auto. De vermeende aanrijding zou in Nederland hebben plaatsgevonden. U vraagt zich af of u gehouden bent te reageren op deze brief.

Nee, de vermeende aanrijding heeft in Nederland plaatsgevonden, waardoor de Duitse politie gen rechtsmacht heeft, derhalve niet bevoegd is.

Indien de bezitter van het in Duitsland geregistreerde voertuig meent, dat u verantwoordelijk bent voor de schade aan zijn auto, dan dient deze persoon uw autoverzekeraar (WAM-verzekering) maar aansprakelijk te stellen.