vervolg op ondeugdelijke huur fietsen

Vraag gesteld door MSB op 05 november 2015

Ik ben al door Michiel Claesen beantwoord maar heb nog wat vervolgvragen aan hem:
1. Bij de koplamp vindt u dat hij die zelf moet betalen, maar ik had dit ook pas bij terugbrengen gemeld.
In het geval van de powerverlies zegt u dat ik het halverwege de rit had moeten melden. Dit is toch in tegenspraak met elkaar?

2. Wat kan ik met de rok vol smeer ten gevolge van het missen van de jasbeschermers? k heb er foto's van als bewijs aan de fietsenmaker opgestuurd.

3. De fietsenmaker kent geen geschillenregeling volgens internet.
Ik heb zelf geen afschrift gehad van de huurovereenkomst bij de (vooraf)betaling.
Hoe kan ik mijn geld toch zien terug te krijgen?
Ik heb de man al gemaild dat ik het niet met zijn geringe teruggave van de borg eens ben, met dezelfde redenen als die ik u schreef.
Ik voel me echt beet genomen en ben bang dat ik aan het kortste eind ga trekken.
Dank voor uw antwoorden en uw tijd. MSB.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Met verwijzing naar mijn vorige antwoorden, zal ik kort ingaan op uw huidige vragen:

  1. Indien u iets huurt - in casu fietsen - dient u bij constatering van een gebrek, de verhuurder zo spoedig mogelijk te berichten. 
  2. Een jasbeschermer is niet wettelijk verplicht. De schade aan de rok is derhalve niet verhaalbaar.
  3. Ik raad u aan de verhuurder per aangetekende brief te sommeren om het resterende borgsom alsnog binnen twee weken te restitueren. Bij gebreke waarvan u verdere juridische stappen zult overwegen. Gelet op het belang raad ik u overigens  een civiele procedure af.