recht op ontbinding koop bij gevolgen bestaand euvel

Vraag gesteld door borres baasje op 13 september 2018

bij aanschaf van een 2e hands auto blijkt een onderdeel volgens de computer vervangen te moeten worden. Verkoper vergoedt het te vervangen onderdeel. Binnen 5 maanden na aankoop blijkt echter dat er een dieper probleem zit waardoor het onderdeel vervangen moest worden. De auto is inmiddels niet meer te herstellen, althans de kosten zijn te hoog ten opzichte van de waarde van de auto. Ik heb er in totaal nog geen tank mee verreden. Kan ik een beroep doen op de wet, non conformiteits principe (art. 7:17 BW)

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Binnen 5 maanden blijkt uw gekochte auto een probleem te hebben. De kosten van het herstel staan niet in verhouding tot de aanschafwaarde van de auto. Uw vraag is of u een beroep kunt doen op de wettelijke garantie ,de conformiteit.

Allereerst excuses voor deze late reactie. Waarschijnlijk is er met uw vraag iets mis gegaan.

Wettelijke garantie en conformiteit

U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf.

Volgens de wet heeft u recht op een deugdelijke auto, dat wil zeggen dat de auto geschikt is voor normaal gebruikt.Nu blijkt dat de auto een gebrek heeft dat u niet hoeft te verwachten, kunt u vervanging of herstel van het onderdeel eisen.

Bewijs

Aangezien u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop heeft ontdekt,moet de ondernemer aantonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan. De wet gaat ervan uit dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was. Ik begrijp uit uw bericht dat u nog niet veel met de auto heeft gereden.

Wat kunt u eisen?

Als de auto niet voldoet aan de verwachtingen dan kunt u reparatie of vervanging eisen of ontbinding van de overeenkomst. Ontbinding van de overeenkomst wil zeggen dat de verkoper de prijs aan u terugbetaalt en dat u de auto teruggeeft.Ontbinding van de overeenkomst kan alleen als :

-reparatie of vervanging niet mogelijk is

-verkoper het voertuig niet wil repareren of vervangen

-reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden

-herhaalde reparatie niet afdoende blijkt

-het gebrek zo ernstig is dat het normaal gebruik van het voertuig in de weg staat

Meer informatie over klachten na aankoop en stappenplan klachten na aankoop vindt u op onze website.