Navigatie eMyWay in Citroen DS4

Vraag gesteld door Rowan op 23 februari 2016

Reactie op advies van David Sjoer op 22-02-2016.
Vandaag naar Davo Rhoon geweest voor vervanging beeldscherm navigatie.
Waren het niet eens dat ik hen aansprak en verwezen mij naar de importeur.
Uiteindelijk na ruim een uur bleek dat het nieuwe beeldscherm dezelfde storing vertoonde als het originele, dat bleek dus niet defect te zijn.
Nu lag het volgens de monteurs aan de radio, die de storing veroorzaakte.
Men heeft het oude beeldscherm teruggeplaatst, de radio verwijderd die het overigens normaal deed, om door een derde partij gerepareerd te worden.
Wat dit gaat kosten en voor wiens rekening het komt, weet ik niet.
Later nog wel een redelijk onderhoud met bedrijfsleider gehad.

Antwoord van David

ANWB Expert

Dat u wordt verwezen naar de importeur is niet correct, de verkoper is namelijk de partij waarmee u een overeenkomst hebt gesloten.

Uit artikel 7:21 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, de koper herstel kan eisen. Uit lid 2 volgt dat de kosten voor deze verplichting (de reparatie) niet aan de koper in rekening worden gebracht.

Als een consument er door vervanging van een bepaald onderdeel erop vooruitgaat, dan kan er wel een gebruiksvergoeding in rekening worden gebracht. Zoals ik eerder al aangaf, lijkt dat hier niet aan de orde.