Invullen antwoordform. verkeersinbreuk België

Vraag gesteld door Ton V op 24 augustus 2015

Heb vragenformulier gekregen over snelheidsovertreding (na correctie) van 15km bij werkzaamheden Namen.
Vraag erkenning inbreuk ja of neen wordt door experts aangegeven ja in te vullen. Ik ben me echter niet bewust van gemaakte fout. Heb op het traject
Champlon (N4) naar Namen (411) en verder naar Nederland constant met
de snelheidsbegrenzer gereden (telkens wisselen bij borden).
Moet ik dan toch erkennen? Of aangeven dat ik er niet van bewust ben.
Volgens mij waren er na samenvoeging N4 en E411 2x wegwerkzaamheden met een stuk er tussen waar van werkzaamheden niets te zien was. Daar kan ik in
de fout gegaan zijn als het toch één traject was.
Ik heb aan de hand van de tekst van expert Yda van de ANWB voor mij een boetebedrag van € 125 becijferd. Nu lees ik in het form x 6. Wat is juist?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft vragen over het antwoordformulier die u heeft ontvangen na een verkeersovertreding in België.

U kunt aangeven dat u de fout niet erkent, maar dan zal de zaak niet met een minnelijke schikking worden afgedaan. U dient dan te verschijnen voor het gerecht in België. Als u niet kunt bewijzen dat u niet te hard reed, heeft het weinig zin om het feit niet te erkennen. U loopt het risico dat de boete hoger uitvalt.

Volgens onze informatie geldt dat er buiten de bebouwde kom een boetebedrag bij een overschrijding van 10 tot 40 km/h kan worden opgelegd van € 50,- en daarna € 5 per overschreden kilometer. Meer informatie hierover vindt u op onze website.