gebruik maken van Zeugnisverweigerungsrecht

Vraag gesteld door mgj3 op 04 december 2017

Ben in Duitsland door een rood licht gereden en geflitst.
Heb nu een Zeugenfragenbogen gekregen die ik moet invullen.
Hierin staat dat ik niet als bestuurster wordt aangemerkt.
Op foto ben ik wel te herkennen.
Ik moet als eigenaar van de auto de persoon die op dat moment reed bekend maken.
Kan ik gebruik maken van mijn Zeugnisverweigerungsrecht en wat heeft dat voor gevolgen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een formulier (een 'Zeugenfragenbogen') ontvangen uit Duitsland, vanwege het negeren van het rode verkeerslicht. U heeft een aantal vragen over dit formulier.

Bestuurder beboet
Anders dan in Nederland wordt in Duitsland alleen de bestuurder vervolgd voor een overtreding, en dus niet de kentekenhouder.

Zeugenfragenbogen
Om vast te stellen wie de bestuurder was kan er een Anhöringsbogen (aan de kentekenhouder) of een Zeugenfragenbogen (aan de getuige) worden gezonden.

U heeft een Zeugenfragenbogen ontvangen. Door middel van dit formulier verzoekt de controlerende instantie om uw persoonsgegevens en om een getuigenverklaring af te leggen over een overtreding.

Zeugnisverweigerungsrecht
U bent niet verplicht de gevraagde verklaring af te leggen. Dit kunt u dan aanvinken op het formulier. Wel adviseer ik u de gevraagde persoonsgegevens (van uzelf) in te vullen en het formulier te retourneren.

Indien de gegevens van de overtreder onbekend blijven, dan zal de boete op naam van de kentekenhouder worden gesteld.

Valse verklaring
Als u wel een verklaring terug stuurt, dan moet het formulier naar waarheid zijn ingevuld. Zo niet, dan is dat strafbaar.

Meer informatie over verkeersboete uit Duitsland vindt u op onze website.