Garage wil de auto niet leveren terwijl er een "Verbindliche Bestellung (VB)"opgemaakt en ondertekend is

Vraag gesteld door Joop Pluijm op 30 december 2016

Goedendag ik heb via Mobile.de een auto gevonden en heb de handelaar gevraagd of de auto nog beschikbaar was en of de MWT Ausweisbahr is, dit klopte. De auto had nog al wat gebreken (schade aan de rechterkant en bumper + er is een nieuwe motor ingegaan) Ik heb hem ook verteld dat ik niet in de buurt woonde en dat het een reis was van minimaal 6 uur. Ik heb de auto gezien en we hebben onderhandeld over de prijs en toebehoren, hieruit is een "Verbindliche Bestellung (VB= 1 dec 2016)" opgemaakt. Vanaf de volgende dag is het contact slecht verlopen en wil de Volvo dealer uit Leipzig de auto niet meer verkopen. Ik heb hem om uitleg gevraagd, dit kon pas de volgende week omdat het een juridisch probleem was dat uitgezocht moest worden. Ik heb hem die week daarop gebeld, maar kreeg herop geen antwoord. Nu is mijn vraag:1 is de Volvo dealer gehouden aan de afspraak en moet hij de auto leveren? 2 indien dit niet het geval is kan hij dan aansprakelijk gehouden worden mbt de gemaakte (reis)kosten?
Ik hoop van u te horen.
MVG,
Joop Pluijm

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt in Duitsland een auto kopen. U heeft met de Volvo dealer te Leipzig onderhandeld en hieruit is een 'Verbindliche Bestellung' gevolgd. De verkoper wil de auto vanwege een juridisch probleem toch niet verkopen. U vraagt zich af of de verkoper gehouden is aan de afspraak en de auto moet leveren. Zo niet, of hij dan aansprakelijk is voor uw (reis)kosten.

Wij adviseren over juridische problemen bij de aankoop van voertuigen naar Nederlands recht. Het Duitse recht behoort niet tot onze specialisatie. Ik raad u aan in de voorwaarden van de 'Verbindliche Bestelling' na te gaan wat uw rechten zijn. Ik kan mij voorstellen dat er iets in zal staan over de gevolgen van het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Indien u over een rechtsbijstandverzekering beschikt, kunt u nagaan of u in dit geval recht heeft op rechtsbijstand. Of u zou zich kunnen wenden tot het Europees Consumenten Centrum. Zij kunnen bij dit soort grensoverschrijdende geschillen bemiddelen.