De autodealer wil zelf beoordelen hoe mijn auto schade tot stand is gekomen

Vraag gesteld door N. Ipenburg op 13 februari 2017

Onlangs is de distributieriem van mijn auto of liever gezegd :Er is Motorschade ontstaan door loslatende rand van nokkenaspoelie aan de uitlaatzijde, waardoor de cilinderkop is beschadigd.
Nogal vreemd als je bedenkt dat mijn distributieriem pas 1,5 jaar geleden is vervangen. Nog vreemder is dat mijn eigen garage aangeeft dat deze rand zelden tot nooit kapot gaat. Eigenlijk blijven er 2 opties openstaan: fabrieksfout of een verkeerde plaatsing (grof geweld) van de riem. De riem is geplaatst door een officiële autodealer. Zij geven aan dat ze bereid zijn tot onderzoek (op mijn kosten) maar alleen door hun eigen monteurs. Of hier een onafhankelijk expert bij aanwezig mag zijn is nog maar zeer de vraag. Ze geven zelf aan dat eigenlijk hun garage gesloten is voor derden. Dit lijkt mij een kwestie van slager keurt zijn eigen vlees. Hoe dan ook als ik hier een zaak van wil maken vliegen de kosten omhoog door het vervoeren van mijn auto, diagnosekosten en alles wat er nog bij gaat kijken. Al met al voelt het zeer onrechtmatig en sta ik met de rug tegen de muur. Ik denk namelijk niet dat de dealer erbij gebaat is om mij in mijn gelijk te stellen. Ga ik voor hogere kosten en een kleine kans dat ik gelijk krijg of laat ik de auto door mijn eigen garage maken? En waar liggen mijn kansen eigenlijk? Kan ANWB hier nog in bemiddelen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De motor van uw auto heeft schade opgelopen als gevolg van een loslatende rand van de nokkenaspoelie. Het autobedrijf, waar de auto ter reparatie is aangeboden, wil in eigen beheer de expertise uitvoeren om te achterhalen wat hier de oorzaak is van het gebrek. U vraagt zich af wat gebruikelijk is, alsmede wat uw rechten zijn.

Uitgaande van de beperkt beschikbare informatie, bericht ik u als volgt.

Het komt zelden of nooit voor dat de rand van de nokkenaspoelie loslaat. De levensduur van dit onderdeel gaat normaliter een autoleven lang mee.

In principe bestaat er geen (causaal) verband tussen vervangen distributieriem en loslatende rand nokkenaspoelie.

Een onafhankelijke expertise moet uitsluitsel bieden over wat de oorzaak is van dit gebrek. Wellicht beschikt u over een rechtsbijstandverzekering (expertisekosten zijn meestal gedekt).

Nu desbetreffende onderdeel toch defect is geraakt, maakt dat het onderdeel niet conform is, ofwel niet voldoet aan de redelijke verwachting die u ervan zou mogen hebben.

Conformiteit
Wellicht is hier een beroep op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW) mogelijk. Voor een beroep op garantie dient u zich te wenden tot het autobedrijf waar u de auto destijds verkocht heeft. Indien u de verkoper niet in de gelegenheid stelt om het gebrek - alsmede de gevolgschade - te herstellen, dan verspeelt u daarmee uw rechten.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.