aanbetaling krijg ik niet terug.wat moet ik doen?

Vraag gesteld door Ghl op 24 mei 2016

Ik heb een aanbetaling gedaan voor een auto die ik wilde kopen. Maar heb van de koop afgezien,maar krijg nu mn geld niet terug. Wat moet of kan ik doen?

M.v.v GHL

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een aanbetaling gedaan voor de koop van een auto. U ziet toch van de koop af, maar krijgt uw aanbetaling niet terug. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Als u na het tekenen van de koopovereenkomst spijt krijgt van uw aankoop of om andere reden van de koop af wilt, dan is doorgaans mogelijk om te annuleren. Daar zijn vaak wel kosten aan verbonden. Meer over annuleren lees je hieronder.

Koop = koop
Zodra de koopovereenkomst gesloten is, zit u er in principe aan vast. De koop is gesloten op het moment dat de koper het aanbod van de verkoper aanvaardt. Beide partijen moeten de gemaakte afspraken nakomen.

Annuleren
Annuleren is niet in de wet geregeld, u kunt niet zomaar van de koop af. Wilt u zonder wettelijke grondslag toch van de koop af, dan zijn hier meestal kosten aan verbonden. Kijk in de voorwaarden van de verkoper wat de kosten zijn, soms is dat de hele aankoopprijs. Je kunt proberen hierover te onderhandelen met de verkoper. Annuleren is niet meer mogelijk als er geleverd is.

Voorbeeld
Als de BOVAG-voorwaarden van toepassing zijn, dan is het mogelijk om op grond van artikel 7 de koopovereenkomst schriftelijk te annuleren. Je moet dan binnen één week na de annulering de verkoper alle schade vergoeden die hij door de annulering lijdt. Deze schade is vastgesteld op 15% van de aankoopprijs. Bij niet-Bovag aangesloten bedrijven kan dit percentage anders zijn.

Ontbinden
Als u wél een wettelijke grondslag hebt om van de koop af te zien, dan is er sprake van ontbinding. Er kan bijvoorbeeld worden ontbonden als het product niet goed is. In dat geval krijg je de aankoopsom terug.

Geen bedenktijd
Bij de koop van roerende zaken zoals een auto, caravan,motor, boot, etc. is er geen wettelijke bedenktijd. Alleen bij aankoop via internet of telefoon geldt een bedenktijd. Dit valt onder koop op afstand.

Conclusie
Of u recht heeft op teruggaaf van een deel van de aanbetaling, hangt af van de hoogte van de verschuldigde annuleringskosten. Doorgaans is de aanbetaling niet toereikend.