waarom Frans milieuvignet als je al een andere milieusticker hebt?

Vraag gesteld door Django48 op 08 februari 2018

Ik heb zojuist de volgende vraag ingestuurd naar de organisatie die in Frankrijk over de uitgifte van het recente milieuvignet gaat. Ik heb bij de 'FAQs' op hun website hier geen antwoord op gevonden. Graag ook de reactie vanuit de ANWB.
Ik stel hierbij het probleem uitdrukkelijk aan de orde! Neemt u, als belangenvertegenwoordiger, s.v.p. ook contact hierover op met de betreffende autoriteiten in NL en FR ?!?
citaat:
"I already have an Air Quality Certificate for my car, Class 4, issued in Germany by the official TüV . The air pollution classification is based on rules for the whole of the EU.
So: why should I need an additional French certificate (and have to pay for it...)?
If indeed I need one, I am afraid that soon I will not be able to see through my car window anymore, when all the other EU-countries also start introducing their own certificates (if indeed these are in the forms to be stuck on the window).
My window will be full !!!"

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een milieusticker voor Duitsland en vraagt zich af waarom er ook een milieusticker benodigd is in Frankrijk. U wilt dat de ANWB hierin een rol gaat spelen.

De ANWB gaat internationaal pleiten voor harmonisering van milieuzones. Daarbij zal één uniform verkeersbord, wederzijdse erkenning van vergunning/vignetten en het wegnemen van administratieve drempels voorop staan. Dit zal worden opgepakt met de FIA (overkoepelende autoclub), clubs en internationale ngo’s als Polis.

Meer informatie over milieustickers en milieuzones in Europa vindt u op onze website.