Vervolgvraag contactslot Volvo V70

Vraag gesteld door G. Cuijpers op 09 februari 2017

Na info bij de reparatuer/dealer. Het betreft een electronisch defect.
Is met deze toelichting iets meer te zeggen m.b.t. kans op klacht bij b.v. een geschillencommissie?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In vervolg op uw eerdere vraag en mijn wedervraag bericht ik u als volgt.

Mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat een niet af-fabriek ingebouwde accessoire onjuist is aangesloten (zonder relais). Mocht dit de oorzaak zijn, dan is diegene die de accessoire heeft ingebouwd aansprakelijk voor de schade aan contactslot.

Mocht blijken dat hier sprake is van een eigen gebrek van het contactslot, dan kunt u zich beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW). Bij normaal gebruik en regulier onderhoud van de auto mag je verwachten dat het contactslot in principe een 'autoleven lang' meegaat.

Meer informatie overklachten na aankoop vindt u op onze website.