Vergoeding taxikosten teneinde tijdig vliegtuig te halen (de trein rijdt niet verder als gevolg van zelfmoord

Vraag gesteld door Tolbertleek op 23 april 2018

Vergoeding taxikosten teneinde tijdig vliegtuig te halen als gevolg van het niet verder rijden van de trein in verband met een zelfmoord; reisverzekering stelt dat deze kosten daar niet onder vallen; eigen risico om tijdig Schiphol te bereiken

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt of vergoeding van taxikosten onder de dekking van een reisverzekering vallen.

Onvoorziene kosten
Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw reisverzekering zou dit onder onvoorziene kosten (vertraging op heen- of terugreis) kunnen vallen. Het betreft hier immers een voorval die - anders dan een voorzienbare file of een te voorziene vertraging van de trein - onvoorzien is.

Ik adviseer u contact op te nemen met uw reisverzekeraar om te vragen waar of vergoeding van dergelijke onvoorziene kosten is uitgesloten in de polisvoorwaarden.

KIFID
Mocht uw reisverzekering voet bij stuk houden, dan kunt u uw klacht ter beoordeling voorleggen aan het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).