Verboden of toegestaan

Vraag gesteld door Dodge Caliber op 13 oktober 2018

Mogen twee scootmobielen naast elkaar rijden op wegen en op fietspaden? Zo ja wanneer niet?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of twee scootmobielen naast elkaar mogen rijden op wegen en op fietspaden.

Plaats op de weg
Als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig met motor mag je op de stoep, het voetpad, het fiets/bromfietspad of de rijbaan rijden. Als er meerdere wegonderdelen naast elkaar aanwezig zijn, mag je zelf kiezen waar je wilt rijden.

Als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig moet je je houden aan de verkeersregels die gelden voor de weg waarop je rijdt: op de stoep ben je bijvoorbeeld een voetganger, op het fietspad een fietser en op de rijbaan een auto.

Fietspad
U volgt als bestuurder van een scootmobiel de verkeersregels als deze voor fietsers gelden.

Op grond van artikel 3 lid 2 Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)mogen fietsers met zijn tweeën naast elkaar rijden. Gelet op de breedte van de scootmobiel kan het mij zo voorstellen, dat dit wetsartikel botst met artikel 5 Wegen Verkeerswet (WVW).

artikel 5 WVW
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Op de rijbaan
Op de rijbaan dient u als bestuurder van een scootmobiel de verkeersregels te volgen zoals deze voor automobilisten gelden.

Nu het als automobilist niet toegestaan is - op de rijbaan (zonder meerdere rijstroken in dezelfde richting) -naast elkaar te rijden, geldt dit evenzo voor scootmobielen die van de rijbaan gebruik maken.