Reparatievoorstel van spontaan losrakende kunststof (tafel- en keuken-) bladranden in een 4 jaar oude Eriba Nova Light caravan accepteren?

Vraag gesteld door GVE43 op 31 juli 2018

De caravanhandelaar geeft aan dat deze schade buiten de garantie valt. (op basis van afwijzing door de fabrikant).
De caravanhandelaar is wel genegen om over enkele maanden een "reparatie" tegen betaling uit te voeren.
Moet ik deze garantie-afwijzing / dit reparatievoorstel accepteren?
Ik maak me ernstig zorgen over de bereikbare kwaliteit van de verlijming van de bladranden na de voorgestelde reparatie door de caravanhandelaar.
De kunststof randen blijken n.l. gelijmd tegen bladen die samengesteld zijn met 2 stuks 5 mm dikke triplexplaten, waartussen een tempexplaat (een zeer zwakke lijmverbinding).

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De bladranden van de tafel- en het keukenblad van uw vier jaar oude caravan (Eriba Nova) laten spontaan lis. De fabrikant stelt dat deze schade uitgesloten is van garantie. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wanneer er sprake is van garantie, adviseer ik u in de voorwaarden na te gaan of dit gebrek inderdaad is uitgesloten van garantie.

Wettelijke garantie
Indien dergelijke gebreken in niet onder de garantie (meer) vallen, dan zou u zich als consument nog wel een beroep kunnen doen op de wettelijke garantie.

Vraag is hierbij of u van een caravan van vier jaar - uitgaande van normaal gebruik en regulier onderhoud aan de caravan - een dergelijk gebrek kan verwachten. Ofwel, voldoet de caravan wel aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst (conformiteit art 7:17 BW)?

Verkoper aanspreken
Voor een beroep op conformiteit dient u de verkoper aan te spreken. De importeur noch de fabrikant is een contractspartij van u.

Reparatiekosten
Indien er sprake is van conformiteit komen de herstelkosten voor rekening van de verkoper.

Stappenplan
Voor de juiste volgorde van aanpak adviseer ik u gebruik te maken van ons stappenplan 'klachten na aankoop'.