Parkeertarieven Amsterdam, bezwaar bij Bestuurskamer wel of niet doorzetten?

Vraag gesteld door Engelen op 13 december 2016

Ik heb bezwaar gemaakt tegen een opgelegde parkeerboete. Kern van mijn bezwaar was en is dat tariefopbouw die Gemeente Amsterdam hanteert op de eerste plaats onduidelijk is en op de tweede plaats tot onredelijk uurtarief kan leiden. Gemeente Amsterdam heeft bezwaar afgewezen. Waarna ik bezwaar heb voorgelegd aan bestuursrechter. Naast de behandeling van mijn bezwaar, heb ik de Bestuursrechter tevens gevraagd een uitspraak te doen over de door de Gemeente Amsterdam gehanteerde tariefstructuur. Nu het bij de bestuursrechter ligt, krijg ik opeens via De Rechtspraak een brief dat Gemeente Amsterdam mijn bezwaar wél wil honoreren en de opgelegde boete wil terugdraaien, waarop ik vraag krijg voorgelegd of ik procedure wil doorzetten of beroep terugtrek. Kan daar bij de juridische afdeling even iemand naar kijken? Ik heb natuurlijk graag mijn geld terug, maar wanneer het in het belang kan zijn van alle "Amsterdamparkeerders' moet ik de zaak misschien toch gewoon laten doorgaan? Maar dan heb ik even hulp nodig bij de formulieren die ik heb gekregen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vraag is in behandeling genomen. Het antwoord volgt zo spoedig mogelijk.