Mijn camper is, buiten mijn schuld, aangereden in Duitsland. Verzekering betaalt gedeelte van mijn schade niet uit. Wat kan ik doen?

Vraag gesteld door GiKe op 11 mei 2017

Schade na aanrijding camper in Duitsland Op weg naar Hamburg in oktober 2016, werd ik aangereden door een Duits bestelbusje dat mij slingerend op de autoweg ter hoogte van Münster, inhaalde. De politie was snel ter plekke en maakte rapport op. Mijn camper werd gerepatrieerd naar Nederland. In Nederland heb ik de schade via mijn rechtsbijstandverzekering geclaimd bij de Duitse tegenpartij. De schade aan de carrosserie werd gerepareerd en vergoed. Toen ik echter de camper na reparatie op ging halen liep deze niet meer goed. Uiteindelijk bleek dat er ook schade was aan de dieselinjectiepomp, waardoor de camper niet meer op toeren kwam. Volgens een tweetal experts was de schade niet het gevolg van de aanrijding. Voor de aanrijding reed de camper als een zonnetje. Was voorzien van alle onderhoud en 100% in orde. Na reparatie was dit niet meer het geval en is het voor mij onbegrijpelijk dat ik opgezadeld wordt met een extra kostenpost van meer dan €3000,- voor iets wat ik zelf niet veroorzaakt heb en wat mij, buiten mijn schuld is overkomen. Wat er over de dieselpomp wel of niet gezegd wordt, doet voor mij als gedupeerde wezenlijk niet ter zake. Ik verwacht dat ik na een aanrijding buiten mijn schuld en na een reparatie minstens weer mijn auto in goedlopende staat terug krijg, zoals de auto ook reed voor de aanrijding. Dit is blijkbaar te veel gevraagd, maar hier hebben we toch verzekeringen voor? Wat kan ik nu nog meer doen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent met uw camper in Duitsland aangereden. Verzekeraar heeft de aansprakelijkheid erkend, en heeft de schade aan u uitgekeerd. De camper is in NEderland hersteld, Na ophalen van camper constateerde u direct dat deze niet meer zo goed reed als voordien. Oorzaak bleek een defecte dieselinjectiepomp. Kosten € 3.000,-. Poging om deze schade te verhalen op de wederpartij is niet geslaagd. Twee afzonderlijke experts hebben vastgesteld dat er geen sprake is van (causaal) verband tussen de aanrijding en de defecte injectiepomp. U vraagt zich af wat u verder nog zou kunnen ondernemen.

Uitgangspunt bij aanrijding is dat alleen de schade wordt uitgekeerd die causaal verband houdt met de door de aanrijding veroorzaakte schade.

Nu twee afzonderlijke experts hebben vastgesteld, dat er geen (causaal) verband is tussen de aanrijding en de defecte pomp, is het aan u om het tegenbewijs te leveren. Dit kan middels een contra-expert (kosten worden doorgans gedekt door de rechtsbijstand).

Indien u reeds een contra-expertise heeft laten uitvoeren, dan zou u nog kunnen overwegen om een derde expert in te schakelen voor een bindend advies.

Meer informatie overschade claimen vindt u op onze website.