Lekkage door een kapotte pakking van het koelsysteem

Vraag gesteld door Sietske4 op 07 december 2016

Door deze lekkage is het halve motorblok beschadigd. De reparatie wordt geschat op meer dan 1000 euro. Onze Ford Focus is gekocht in december 2014; is op de markt gekomen in april 2014 en gekocht bij Broekhuis in Zeist. Er zat 2 jaar garantie op de auto, de garantie is dus net een half jaar voorbij. Gisteren was ik bij Broekhuis Veenendaal om de auto de jaarlijkse grote beurt te geven (volgens het door Broekhuis gehanteerde tijdsplan) en gaf daarbij aan dat er gelet moest worden op het verwarmingscircuit omdat de auto heel moeilijk warm werd. Bij het ophalen van de auto werd ons verteld, dat de koude auto veroorzaakt werd door de lekkage van een kapotte pakking. Broekhuis Veenendaal wil moeite doen om de schade te verhalen bij Ford Nederland en bij Broekhuis, maar is niet 100% zeker, of dit te verhalen is. Oorzaak van de kapotte pakking is onbekend. Vraag is: is er een manier om deze schade wel te verhalen op Ford c.q. Broekhuis indien zij niet uit eigener beweging meewerken?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Een half jaar na de fabrieksgarantie blijkt de de pakking van het koelsysteem van uw Ford Focus defect. Gevolg: motor schade, herstelkosten meer dan € 1.000,-. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wettelijke garantie
Technische expertise moet blijken wat de oorzaak is van de lekke koppakking. Mocht daar uit blijken dat u hierin geen enkele blaam treft, dan kunt u - wanneer sprake van een consumentenkoop - een beroep doen op de wettelijke garantie (conformiteit ex art 7:17 BW).

Bij normaal gebruik en regulier onderhoud heeft u een dergelijk gebrek niet te verwachten bij een nog jonge auto.

Kosten herstel
Op grond van art 7:21 lid 1 sub b BW juncto art 7:22 BW komen de herstelkosten voor rekening van de verkoper, tenzij blijkt dat er sprake is van eigen schuld.

Voor een beroep op non-conformiteit dient u zich te wenden tot de verkoper.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.