Kan EPC plc ons zomaar aanmanen tot het betalen van een boete voor het foutief parkeren van de auto in Noorwegen zonder dat wij daarvoor destijds een bon hebben gekregen?

Vraag gesteld door dinekeve op 01 september 2015

Tijdens ons bezoek aan de Ulriken-Bahn in Bergen(Noorwegen) hebben wij onze auto geparkeerd op de parkeerplaats van de Ulriken, dat gereserveerd was voor gasten. . Nu ontvangen wij ruim 2 maanden later via EPC plc ineens een schrijven dat wij een boete moeten betalen van 131,72 wegens foutparkeren.Voor zover wij weten was dit gratis parkeren en bij terugkomst hebben wij ook geen bon gezien of een andere mededeling dat wij foutief geparkeerd stonden.
Wij kunnen nu niet checken of deze boete correct is. Kan EPC ons juridisch gezien verplichten tot betaling? Ze dreigen de boete te verhogen als niet tijdig het bedrag van 131,72 wordt voldaan.

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen voor foutief parkeren in Noorwegen. U vraagt of EPC u kan verplichten tot betaling hiervan. 

Indien er inderdaad geconstateerd is dat u foutief geparkeerd stond, kunt u hiervoor op deze manier een boete ontvangen. U kunt schriftelijk reageren richting EPC en verzoeken om nadere informatie inzake deze overtreding. 

EPC kan u niet direct verplichten tot betalen van deze boete, maar het is niet uit te sluiten dat EPC een procedure start om dit wel af te kunnen dwingen. U dient te bewijzen de overtreding niet te hebben begaan.