Is de bescherming van weggebruikers juridisch voldoende gewaarborgd geweest in de toelichting geschetste situatie?

Vraag gesteld door A.C. van de Voorde op 21 april 2015

Als gevolg van werkzaamheden (testwerkzaamheden) aan een roadblock bij de ingang van een bedrijventerrein heeft zich een incident voorgedaan met aanzienlijke schade aan de auto en aan de roadblock zelf, omdat de auto over het roadblock is gereden toen deze naar boven kwam. Het was voor de bestuurder onduidelijk of er wel of niet mocht worden door gereden.
Situatie:
• De rijbaan was niet afgezet en die van de tegenovergestelde richting wel
• Het licht stond gedurende aanrijden continue op oranje
• Er werd door degene die de roadblock bediende geen duidelijk stopteken of aanwijzingen gegeven.
• Het systeem werd ingeschakeld tijdens het rijden over de roadblock en terwijl het licht op rood ging.
We vragen ons af of de gebruikte (of ontbrekende markering of afzetting) wijze van aanduiding van wegwerkzaamheden aan de regelgeving voldoet en of de bestuurder van de auto aansprakelijk kan worden gesteld mat alleen het argument dat doorgereden is bij een continue op oranje staande zich voor de ingang van het roadblock bevindende signalering. Wij zijn van mening dat een dergelijk incident had voorkomen moeten worden door een positieve afzetting of professionele verkeersregeling.
Wij willen ons op de hoogte stellen van de regelgeving om te beoordelen of het zetten van juridische stappen zin heeft en de beheerde aansprakelijk kan gesteld worden.

Antwoord van David

ANWB Expert

U geeft aan over een roadblock te zijn gereden en daardoor heeft uw auto schade opgelopen. Een lamp die continu op oranje staat, geeft aan dat u voorzichtigheid in acht moet nemen. Het is lastig te zeggen of u had kunnen voorzien dat de poller omhoog zou komen. U dient bewijs te hebben – bijvoorbeeld foto’s – dat er onrechtmatig is gehandeld en u daardoor schade heeft ondervonden.  Uit eerdere uitspraken in dit soort situaties blijkt dat adequate veiligheidsmaatregelen en/of specifieke waarschuwingsborden nodig zijn, maar wanneer er een inrijverbod is genegeerd, kan dit leiden tot afwijzing van aansprakelijkheid. Het ligt aan alle specifieke omstandigheden van het geval.

Voor modelbrieven en verdere informatie verwijs ik u nog naar onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/aanrijding-en-dan/schade-verhalen-hoe/aansprakelijk-stellen-modelbrieven