Garantie reparatie

Vraag gesteld door Dehler Optima 5.4 op 09 oktober 2018

Distributieriem gerepareerd maar binnen de garantietermijn opnieuw beschadigt waardoor ook de motor weer vast liep. Volkswagen wil wel de distributieriem vergoeden maar niet de motorschade. Motorschade is het gevolg van de beschadigde riem....

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Binnen de garantietermijn is de vervangen distributieriem wederom defect. Hierbij is gevolgschade aan de motor ontstaan. De dealer is bereid de vervanging van de distributieriem voor haar rekening te nemen, maar weigert de gevolgschade op zich te nemen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Als vaststaat dat de distributieriem ondeugdelijk is, dan wel dat vervanging van de distributieriem onvakkundig is gemonteerd, dan dient de dealer - ervan uitgaande dat er een causaal verband is tussen de distributieriem en de gevolgschade - tevens de gevolgschade voor zijn rekening te nemen.

Meer informatie over klachten na reparatie vindt u op onze website.***

Reactie van Dehler Optima 5.4:

Hiervan was ik op de hoogte maar de situatie is iets ingewikkelder. Op weg naar Noorwegen is de distributieriem beschadigd waardoor de motor vastliep. Anderhalf jaar later na 30.000km liep de motor weer vast ,nu op de Lofoten en teruggebracht door de ANWB. In de tussentijd ben ik er achter gekomen dat deze VW Dealer failliet was gegaan en in de tussentijd overgenomen is door een andere VW Dealer. Die heeft geconstateerd dat de nieuwe riem weer beschadigt is en ging er vanuit dat Volkswagen Duitsland de garantie zou overnemen. Na enkele weken wachten was het antwoord dat VW Duitsland wel de riem wil vergoeden maar niet de vervolgschade. Ik ben daar niet mee akkoord gegaan maar had de camper wel nodig na 3 maanden, ook i.v.m. de APK. Email gestuurd naar VW Duitsland met mijn bezwaar. Juridisch is in mijn ogen Volkswagen Duitsland verantwoordelijk omdat zij adverteren met 2 jaar garantie op reparatie en onderdelen.
Ik als consument hoeft niet te onderzoeken of de betreffende Volkswagen Dealer die vermeld staat op hun website betrouwbaar is. Ik wil weten of dit inderdaad het geval is.***

Reactie van Michiel Claesen:

Juridisch bezien dient u de verantwoordelijke dealer in de gelegenheid te stellen het gebrek (inclusief de gevolgschade) te verstellen.

Nu deze dealer tussentijds failliet is gegaan, maakt dat u in beginsel de schade niet langer verhaalbaar is. De fabrikant is immers geen contractspartij.

Of u enige aanspraak heeft op vergoeding van de (gevolg)schade hangt nu geheel af van de garantievoorwaarden (reparatie) van VW.

Staat er omschreven bij wie u kunt aankloppen voor een garantieclaim? Kunt u mij eventueel een link sturen naar de toepasselijke (reparatie) garantievoorwaarden?***

Reactie van Dehler Optima 5.4:

Juridisch zijn de meningen hierover verdeeld merk ik. Gisteren verscheen er een advertentie van Volkswagen op mijn Facebook waarin o.a. vermeld stond dat op reparaties en onderdelen 2 jaar garantie gegeven wordt met bijgevoegd een lijst van Volkswagen Dealers. Ik ga er vanuit dat de consument erop moet vertrouwen dat je die garantie ook krijgt en als zo'n dealer failliet gaat Volkswagen verantwoordelijk is. Zij sturen deze advertentie en ik als consument is het niet mijn taak om dit dan uit te zoeken of de dealer die zij vermelden betrouwbaar is. Deze dealer heeft zelf gevraagd deze camper te mogen repareren. Die garantie staat ook op op de Volkswagen website vermeld. Door deze distributieriem en de vervolgschade niet te vergoeden laat Volkswagen zien dat zij niet achter hun product staan. Deze nieuwe riem was na anderhalf jaar en na 30.000 km al kapot. De dealer in Duitsland ging er vanuit dat Volkswagen de schade zou vergoeden omdat hij niet aannemelijk kon maken dat de riem beschadigt was door externe factoren maar waarschijnlijk door een constructie fout.***

Reactie van Michiel Claesen:

Uiteindelijk zal - nu u niet langer kunt terugvallen op desbetreffende VW dealer - de door u aangehaalde VW garantie hierin uitkomst moeten bieden of u voor een beroep op deze garantie ook bij een andere VW dealer terecht kunt.

Ben benieuwd wat de VW garantievoorwaarden hierover zeggen...