Ben je als "niet 1e eigenaar" een 2e klas klant?

Vraag gesteld door Ingridsellmeijer op 19 juni 2015

Onze Fiat Doblo is bijna 5 jaar oud (op 25-6-15).
Bij de jaarlijkse (Diesel) APK, vraag ik nader onderzoek (ivm hortend starten). Een nagenoeg onoplosbaar probleem komt boven: "er zijn geen storingen gevonden, maar de motor loopt bij hoge toeren erg onrustig, auto schudt". Oorzaak is in visie dealer/garage (ik verwoord het als ondeskundige zo goed mogelijk) de "vliegwiel-constructie". Dit moet al het hele leven van auto gespeeld hebben. Kosten van reparatie/vervanging van onderdelen met 2 jaar garantie totaal €2600.
De dealer wil ons wel met korting tegemoet komen èn vraagt ook coulance-deel aan importeur (waarnaast ook wij moeten meedoen).
MAAR Importeur weigert, omdat wij "geen eerste eigenaar zijn" ..!
Nog los van dit (m.i.) kul-argument, vinden we dit ONACCEPTABEL.

Dealer/garage biedt ons nu in hun eentje 20% korting aan. Hen treft geen blaam, MAAR van de importeur (lees: FIAT zelf) accepteren dit natuurlijk niet.

Wat kunnen wij doen?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een probleem met uw Fiat Doblo, welke bij hoge toeren erg onrustig rijdt. Oorzaak hiervan zou de vliegwielconstructie zijn. De importeur weigert tegemoetkoming in de kosten, omdat u niet de eerste eigenaar van de auto bent. 

U kunt een dergelijke coulanceregeling niet afdwingen. U heeft enkel een overeenkomst gesloten met de verkoper en niet met de importeur. Die kunt u juridisch gezien daarom niet aanspreken. Het is de vraag in hoeverre de kosten van reparatie voor helemaal voor uw rekening komen. Dat hangt onder andere af van sinds wanneer u in het bezit bent van de auto, waar de auto is gekocht, de koopprijs en wat de kilometerstand betreft. 

Graag verneem ik een en ander van u. ***

Reactie van Ingridsellmeijer :

Dank voor uw reactie, mijnheer Sjoer.
Wij hebben de auto gekocht bij BOVAG-Autobedrijf Van der Wal in Jistrum (Fr) op 16 April 2013.
Kentekendatum 25-6-2010, Km-stand toen 56.630 (nu ca 85000 -auto staat nog bij dealer/garage)
prijs € 7500 met inruil van Doblo 1.4i. (kenteken 99-ZR-DV 29-4-2008, km-stand 88.651).
Graag horen wij uw reactie.
Groet,
I.M.Sellmeijer / S.P.l’Ami (echtgenoot op wiens naam deze Doblo staat)***

Reactie van David Sjoer:

Het kan zijn dat er sprake is van non-conformiteit. Ook bij een tweedehands auto mag u verwachten dat deze auto de eigenschappen bezit welke nodig zijn voor veilig en normaal gebruik. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat men mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar de auto is gekocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto. De verkoper is verplicht de koper te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Voor de koper geldt ook een onderzoeksplicht.

Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen de auto werd gekocht. De bewijslast ligt in dit geval bij u, nu u de auto twee jaar geleden heeft gekocht. 

Het is van belang dat de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn. Dit kan niet zomaar bij een derde worden uitgevoerd, waarbij de kosten op de verkoper worden verhaald. Ik verwijs u nog naar ons stappenplan klachten na aankoop

Omdat het een BOVAG-garage betreft, kunt u het geschil nadat u de verkoper heeft aangeschreven, voorleggen aan de geschillencommissie Voertuigen. Zij kunnen ook een expert inschakelen. ***

Reactie van Ingridsellmeijer :

Dank, mijnheer Sjoer, voor uw uitgebreide toelichting.
De auto wordt op dit moment al gerepareerd bij de Fiat-dealer hier. We hebben met hen een gesprek gehad over het probleem en hun aanbod geaccepteerd voor €2500 de vliegwielconstructie te vervangen (2 jaar garantie op onderdelen).

Nav wat u stelt ("gebreken verhelpen kan niet zomaar bij een derde worden uitgevoerd", ook al is dit de FIAT-garage) is dat een beetje lastig. Maar bovenal vinden we het, op de drempel van de zomervakantie, niet erg verstandig en handig om dit traject in te gaan. We laten het dus hier maar bij... We zijn hier vast de hele zomer mee bezig en dan moeten we nog maar afwachten of Garage Van der Wal zijn verantwoordelijkheid neemt.
Een kanttekening tot slot (aan u om hierop nog te reageren)
We hadden al eerder aanvechting om Garage van der Wal te benaderen met klachten die opspeelden. Dat hij (16-4-2013) bij "rijklaar" maken niet eens de moeite genomen had de APK voor 2013 ook "even te doen" (hoeveel kostte hem dat extra?) en af te melden, vond ik al een veeg teken. Al gaf hij wel BOVAG-Garantie* bij verkoop (er staat op zijn site overigens geen logo...), de voorwaarde daarin dat we voor reparaties naar hem in Friesland moesten, weerhield ons van aanspraak daarop: reiskosten wogen daar niet tegen- maar wel nog eens boven-op.
(*Ik heb overigens de BOVAG vergeefs geprobeerd daarover te benaderen, want waarom kan zulk garantie-werk niet met kosten-overdracht bij een ander lid-garagist?)
Met vriendelijke groet, I.M.Sellmeijer / S.P.l’Ami***

Reactie van David Sjoer:

U vraagt of waarom het niet mogelijk is dergelijke werkzaamheden die onder de BOVAG garantie vallen, uit te laten voeren door een ander garage die is aangesloten bij de BOVAG. Dit heeft te maken met de overeenkomst die u heeft gesloten met de garagist. De (eventuele) garantie komt u enkel overeen met de partij waarmee u de koopovereenkomst sluit en daarom kunt u niet een andere garage deze werkzaamheden laten uitvoeren, ook al zou deze BOVAG aangesloten zijn.