wanprestatie camping?

Vraag gesteld door RonvS op 04 juni 2018

Dit voorjaar vanaf half mei 3 weken naar een 5 sterren camping geweest, waar we al verschillende jaren komen. Hoewel al het andere zoals gewoonlijk prima verzorgd was, bleken de buitenbaden buiten bedrijf vanwege een grote renovatie, het verwarmde binnenbad dat een schuifoverkapping heeft was wel open. Vorig jaar werd het grote buitenbad in eenzelfde periode ook pas 5 dagen na aankomst opengesteld, nu dus helemaal niet. Iedereen kreeg bij het klagen als antwoord ;ja, maar je kunt in het binnenbad zwemmen. 5 mensen in het binnenbad en het is vol, een paar baantjes trekken kan alleen als er maar 2 mensen zwemmen en dan ben je in 5 slagen aan de overkant.
Ik heb een hekel aan binnensporten dus het grote buitenbad is voor mij laten we zeggen 50% van datgene wat ik van de camping verwacht en voor een groot deel van de lol van mijn vakantie.
Ik heb op de camping aangegeven dat ik het een en ander zwaar onder de maat vond en dat ik een compensatie verwacht.
Kan iemand aangeven wat een redelijke vergoeding zou zijn in het oog houdend dat de verhouding met de camping goed is en hoort te blijven?.
Verblijfskosten camping plusminus euro 1000,- reiskosten plusminus euro 800,- .

Tweede deel van dit verhaal is dat ik van mening ben dat de camping eigenlijk alle gasten met reserveringen of voor een verblijf van minimaal een week, in de periode vanaf opening camping tot 1 juni tegemoet hoort te komen omdat het zwembadterrein een grote bouwput was met graven, beton storten, stenen slijpen, boren, etc. en dat vanaf de vroege ochtend. Veel van de vaste oude gasten waren huiverig om te klagen.
Ook hier de vraag wat een redelijke tegemoetkoming zou kunnen zijn?.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert
Alvorens uw vraag deugdelijk te kunnen beantwoorden, ontvang ik graag eerst enige aanvullende informatie.
  • Betreft het een camping in het buitenland?
  • Maakt het onderdeel uit van een pakketreis?
  • Als de camping in Nederland is gelegen; is de camping RECRON-lid?


***

Reactie van RonvS:

Camping in Frankrijk, zelf geboekt.***

Reactie van Michiel Claesen:

U heeft een klacht over een vijf sterren camping in Frankrijk waar u in mei 3 weken heeft verbleven. De buitenbaden bleken de gehele periode in onderhoud te zijn, en er was sprake van geluidsoverlast vanwege bouwwerkzaamheden op de camping. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Bij beantwoording van de vraag ga ik ervan uit dat de buitenbaden in die periode normaliter geopend waren (opening buitenbad staat doorgaans in de beschrijving van een hotel of camping vermeld). Voorts ga ik ervan uit dat u niet bij boeking bent geïnformeerd over bouwwerkzaamheden die ten tijde van de boekingsperiode gaande waren.

Schriftelijk beklag doen
Ter plaatse heeft u uw beklag al gedaan. De volgende stap is nu om een schriftelijk beklag te doen over de gang van zaken met verwijzing naar uw eerdere beklag ter plaatse. Ik raad u af in eerste instantie meteen al bedragen of percentage van het stageld te vorderen. Vraag de ondernemer om een redelijke vergoeding ter compensatie van uw klachten, eventueel in de vorm van een korting op de volgende boeking.

Europees Consumenten Centrum
Mocht u met de ondernemer niet tot een vergelijk komen, dan kunt u een beroep doen op het Europees Consumenten Centrum (ECC; voor grensoverschrijdende geschillen tussen consument en ondernemer)). Aan deze service zijn geen kosten verbonden.***

Reactie van RonvS:

Hartelijk dank voor het antwoord.
Ik zal de volgende stap aldus vorm geven maar zou graag nog antwoord hebben op het belangrijke element; wat is redelijk?***

Reactie van Michiel Claesen:

U vraagt wat een redelijke vergoeding is in deze specifieke situatie.

Het is lastig aan te geven wat een redelijke vergoeding is voor het gederfde vakantiegenot. De klachten dienen aan de hand van alle feiten en omstandigheden naar naar objectieve maatstaven te worden beoordeeld. Bijkomstige moeilijkheid is dat hier de Franse jurisdictie (Franse recht) van toepassing is.

Bouwwerkzaamheden
Vonden de bouwwerkzaamheden zich gedurende de hele vakantie af? Vonden de bouwwerkzaamheden zich af op korte afstand van uw accommodatie?

Buitenzwembad
Ook hiervoor ge
ldt dat er naar objectieve maatstaven bepaald moet worden wat een redelijke compensatie is voor het feit dat het zwembad gedurende uw gehele verblijf gesloten was. Voor de ene gast is de beschikbaarheid van een buitenzwembad bovendien essentiëler dan voor een andere gast.

Overwegende uw klachten en het feit dat u desondanks wel de gehele periode daar heeft verbleven, zou een vergoeding voor het gederfd vakantiegenot tussen de circa 10% en 25% van de verblijfskosten op de camping redelijk zijn.

Meer informatie over problemen op reis vindt u op onze website.