plaatsing invalideparkeerbord

Vraag gesteld door jcpas op 25 februari 2016

Geachte,
Sinds enige tijd beschik ik over een eigen invalidenparkeerplaats te Zoetermeer.
Het is (bij wijze van spreken) de eerste parkeerplaats om de hoek van de straat. Deze "hoek" is afgeschermd met een parkeer- en stopverbod.
De gemeente heeft het invalideparkeerplaatsbord in het midden van de "ongemarkeerde plaats" geplaatst. De plaats loopt dus evenwijdig in de lengte richting aan het trottoir. De buurtbewoners en overige weggebruikers denken, ondanks herhaaldelijke discussie hierover, dat de parkeerplaats ná het bord begint zodat ik mijn auto voor de helft over het parkeer en stop- verbod moet plaatsen, met het risico op een proces-verbaal. Daarnaast sta ik dan op de laad en los plaats van de gemeentelijke reiniging voor de vuilcontainers.
Vraag wat is het landelijkbeleid hierop, waar kan ik dat vinden opdat ik de mede buurtgenoten alsnog kan overtuigen hoe de regels zijn.
Ik heb ook de mogelijkheid de plaats te laten "markeren" door de gemeente echter gaat dat mij honderden Euro's kosten. Dat is zuur, ik moet gaan dokken om de eigenwijsheid van de ander in te dammen, het invalide pensioen is al karig.
In afwachting van uw antwoord,
met vriendelijke groet, John C. Pas

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt wat het landelijk beleid inzake de plaatsing van een invalidenparkeerbord betreft.

Uit hoofdstuk E van bijlage 1 van het RVV 1990 blijkt dat een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangeduid met bord E6. De wijze waarop verkeersborden geplaatst moeten worden is te vinden in de uitvoeringsvoorschriften bij het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Daarin wordt bepaald dat borden in beginsel haaks ten opzichte van de wegas worden geplaatst.

Bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats)

Plaatsing

1. Dit bord mag evenwijdig aan de weg worden geplaatst.

Het is lastig op basis van het bericht de situatie precies te beoordelen. U kunt mogelijk de gemeente ook deze vraag voorleggen en om een schriftelijke reactie vragen, waarop u de andere weggebruikers kunt wijzen.