Caravanbanden vertonen binnen twee jaar extreme slijtplekken. Vallen de herstel werkzaamheden onder de garantie

Vraag gesteld door IJsmeester op 30 juni 2015

Juni 2013 is de nieuwe Knaus Sport caravan geleverd. Nu, twee jaar later hebben de banden extreme slijtplekken. Ik heb dit bij de dealer gemeld. De dealer geeft het advies om de caravan uit te laten lijnen en van nieuwe banden te voorzien. Op de caravan zit twee jaar garantie.

Echter, volgens de dealer valt dit niet onder de garantie waardoor de reparatiekosten geheel voor mijn rekening komt.
Is dit juist? Voor mij is dit een montage fout en niet direct waarneembaar.

Antwoord van David

ANWB Expert

De caravanbanden van uw caravan vertonen na 2 jaar extreme slijtageplekken. U wenst na te gaan of de herstelwerkzaamheden onder de garantie vallen. 

Het is van belang na te gaan wat de precieze oorzaak is van de slijtage. Slijtage aan de banden kan ook optreden als de wielstanden niet goed zijn en hier kan een externe oorzaak aan ten grondslag liggen. 

Is er in deze sprake van de combinatie van Kargomax GT radial ST6000 banden met een Alko Delta as? Van deze combinatie is namelijk bekend dat er hoge slijtage optreedt. U mag verwachten dat de caravan die u heeft gekocht geschikt is voor normaal gebruik en deze moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Garantie geldt als extra service. De garantie geldt niet als de klacht is ontstaan door eigen toedoen, tijdens de garantie dient de verkoper te bewijzen dat de schuld bij u ligt.

Volgens de dealer valt dit niet onder de garantie. In het geval van de bovengenoemde combinatie zou u kunnen stellen dat er sprake is van non-conformiteit en kunt u de verkoper hierop aanspreken. U moet wel kunnen bewijzen dat er sprake is van non-conformiteit. 

Meer informatie vindt u nog op onze website***

Reactie van knaussport2014:

vandaag 1-6- 2016 caravan knaussport 2014 naar een onafhankelijke caravandealer gebracht om een mover te laten plaatsen
Kreeg hetzelfde te horen wat hier boven staat namelijk slijtage aan de banden
advies was vervangen
en de mededeling dat dit veel voorkomt bij dit type banden
Dit mag toch niet voorkomen
ga toch proberen het te verhalen***

Reactie van Michiel Claesen:

"Indien Is er in deze sprake van de combinatie van Kargomax GT radial ST6000 banden met een Alko Delta as? Van deze combinatie is namelijk bekend dat er hoge slijtage optreedt. U mag verwachten dat de caravan die u heeft gekocht geschikt is voor normaal gebruik en deze moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Garantie geldt als extra service. De garantie geldt niet als de klacht is ontstaan door eigen toedoen, tijdens de garantie dient de verkoper te bewijzen dat de schuld bij u ligt.

Volgens de dealer valt dit niet onder de garantie. In het geval van de bovengenoemde combinatie zou u kunnen stellen dat er sprake is van non-conformiteit en kunt u de verkoper hierop aanspreken. U moet wel kunnen bewijzen dat er sprake is van non-conformiteit..."

Juridisch bezien dient u met deze klacht te allen tijde zich te wenden tot de verkoper en niet de importeur. De importeur is immers geen contractpartij.

Mocht u met de dealer niet tot een vergelijk ko0men, dan zou u het geschil kunnen indienen bij uw rechtsbijstandverzekering en/of ter beoordeling kunnen voorleggen aan de GEschillencommissie Voertuigen (beroept u zich dan wel op conformiteit en niét op de fabrieksgarantie!).

Voor meer informatie over klachte na aankoop, raadpleeg onze website.