APK milieuzone

Vraag gesteld door Hans Meilink op 27 maart 2018

geachte dames, mijne heren,
Wat ik niet begrijp is dat jaarlijks word de auto APK gekeurd dan zou je toch gewoon de plaats in kunnen rijden want je heb recht op de openbare weg dus ik begrijp niet dat een gemeente vervolgens andere voorwaarden kan stellen

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af waarom een auto, die aan de APK-eisen voldoet (technische & milieu), in sommige gevallen wordt verbannen uit de milieuzone.

APK
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen.

Milieuzones
Doel van een milieuzone is de leefbaarheid en gezondheid van de burgers te bevorderen, in gebieden waar de luchtkwaliteit niet aan de Europese norm voldoet.

Op grond van de Gemeentewet beschikt een gemeente over haar een scala aan bevoegdheden. Zo kan een gemeente ervoor kiezen om een milieuzone in te stellen, teneinde de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de stad te bevorderen.

Beide regelingen bijten elkaar niet, en kunnen dus afzonderlijk naast elkaar bestaan. De Euopese Comissie zou er ook voor kunnen kiezen, om de APK-eisen ter zake milieu-eisen kunnen aanscherpen, maar daarmee zouden veel bezitters van oudere, vervuilendere auto's aanmerkelijk meer gedupeerd worden.