Aansprakelijkstelling wegbeheerder

Vraag gesteld door Babinski op 09 oktober 2017

Mijn vrouw is 4 weken geleden geslipt met de auto diep op mijn naam geregistreerd staat. Zij kan nog steeds niet werken, whiplash verschijnselen en de auto is daarbij dusdanig beschadigd dat hij nu total loss is. Ik wil de wegbeheerder aansprakelijk stellen omdat op deze plaats de afgelopen jaren veel ongevallen hebben plaatsgevonden. De dag na het ongeval van mijn vrouw heeft de wegbeheerder eindelijk maatregelen getroffen en het wegdek opgeruwd. Daarmee is mijns inziens aangetoond dat zij eindelijk inzien dat er iets aan de weg schort.
Mijn vraag:
Kan ik de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor zowel de letselschade van mijn vrouw als de schade aan de auto of moet mijn vrouw dat doen. Of moeten mijn vrouw en ik ieder voor ons eigen gedeelte de wegbeheerder aansprakelijk stellen?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Uw vrouw is onlangs, met een auto die op uw naam staat, geslipt op de weg. Dat had een whiplash en een auto die total loss is tot gevolg. U wilt de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk stellen omdat er veel ongevallen hebben plaatsgevonden. Na het ongeval met uw vrouw heeft de wegbeheerder direct de betreffende weg opgeruwd.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt is dat eventuele schade voor uw eigen rekening komt, tenzij iemand anders voor deze schade aansprakelijk is. Voor schade door gebreken aan/op het wegdek kunt u de wegbeheerder aanspreken. De aansprakelijkheid van de wegbeheerder is echter beperkt. De wegbeheerder moet de gelegenheid en de faciliteiten hebben gehad om in te grijpen of te waarschuwen voor eventueel gevaar.

Geen aansprakelijkheid
De wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij de schade niet kon voorkomen. Ook is de wegbeheerder niet aansprakelijk als er onvoldoende geld of middelen zijn om nog meer onderhoud te plegen of te controleren. De wegbeheerder kan namelijk niet elke dag, elk uur alle wegen controleren. In die gevallen mag de wegbeheerder volstaan met tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar. Het moet de weggebruiker dan wel duidelijk zijn welk risico hij loopt als hij de waarschuwing negeert. Ligt er bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden grit in de bocht? Dan moet er een waarschuwingsbord voor slipgevaar geplaatst worden.

Tot slot is de wegbeheerder niet (of gedeeltelijk) aansprakelijk als hij kan bewijzen dat het ongeluk is te wijten aan het weggedrag van het slachtoffer. Bijvoorbeeld als het slachtoffer te hard gereden heeft.

Bewijs en aansprakelijk stellen
Om de wegbeheerder aansprakelijk te kunnen stellen dient u te bewijzen dat er een gebrek aan de weg was en hoe het ongeluk daardoor heeft kunnen gebeuren. Tevens dient u de schade die u opgelopen hebt (materieel als immaterieel) inzichtelijk te maken. Maak daarbij gebruik van onze modelbrief.

Verkeersslachtofferlijn
De Verkeersslachtofferlijn adviseert over de aansprakelijkheid en het verhalen van letselschade na een verkeersongeval. Een ervaren medewerker geeft advies over de afhandeling van een verkeersongeval. Ook voor een persoonlijk gesprek over de gang van zaken rond het ongeval kunt u terecht bij de Verkeersslachtofferlijn. De Verkeersslachtofferlijn is tijdens kantooruren bereikbaar op 088 269 7766.

Verder informatie over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder vindt u op onze website.