verkooprijs chalet en invloed parkbeheerder

Vraag gesteld door Jurgen1962 op 30 november 2018

in vervolg op de eerder gestelde vraag en het deels passende antwoord: de beheerder lijkt de verkooprijs van het chalet te willen maximeren, en onder de huidige vraagprijs. In hoeverre heeft hij daartoe rechten?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In vervolg op uw eerdere vraag, vraagt u zich af in hoeverre een ondernemer de verkoopprijs van een chalet (met behoud van standplaats) kan maximeren.

Bij de beantwoording van uw vraag ga ik uit van de RECRON-voorwaarden.

Uitgangspunt maximale verkoopprijs
De koopprijs van het kampeermiddel kan niet méér zijn dan de waarde van het kampeermiddel zelf, dus zonder de grond, zonder vergoeding voor het plekje, de ligging en het uitzicht e.d.

Bij het bepalen van de koopprijs is vooral van belang het merk en type van het kampeermiddel, vervolgens de afschrijving wegens leeftijd en/of de staat van onderhoud.

Kampeerreglement
Voorts kan de ondernemer aanvullende verkoopvoorwaarde hanteren zoals het verplicht laten taxeren van het kampeermiddel, alvorens u het kampeermiddel (via de ondernemer. makelaar) te koop mag aanbieden.

Onredelijk bezwarend beding
Een vastgesteld gemaximeerde verkoopprijs, welke onder de werkelijke waarde van het kampeermiddel ligt, is naar mijn opvatting een bezwarend onredelijk beding die vernietigbaar is.

Geschillencommissie
wanneer u er met de ondernemer onverhoopt niet uitkomt, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over uw rechten als eigenaar van een chalet of stacaravan vindt u op onze website.