Rijden met Duitse camper in Nederland.

Vraag gesteld door weetikveel op 13 februari 2018

Mag ik met de camper van mijn in Duitsland wonende zoon in Nederland rijden?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt of u als Nederlander met een Duits gekentekende camper in Nederland mag rijden.

Nee, wanneer uw hoofdverblijf in Nederland ligt, dan mag u niet in Nederland in een buitenlands gekentekend motorvoertuig rijden.

Uitzonderingen
  • Op jaarbasis kunt u via de Belastingdienst voor twee weken (aaneengesloten) een ontheffing aanvragen.
  • U ag in Nederland wél in desbetreffende camper rijden, zo lang uw zoon als inzittende is.